W pierwszym po wyborach parlamentarnych spotkaniu w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" uczestniczyli m.in. minister administracji i cyfryzacji Michał Boni, szef MON Tomasz Siemoniak oraz przedstawiciele związków zawodowych policjantów, strażaków, strażników granicznych, funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa.

Reklama

"Chcielibyśmy opracować i przedstawić projekt ustawy emerytalnej służb mundurowych do 10 stycznia, a następnie skierować go do konsultacji społecznych. Mamy nadzieję, że do końca stycznia lub na początku lutego projekt trafi do parlamentu, tak, żeby w pierwszej połowie 2012 r. ustawa trafiła na biurko prezydenta i aby najpóźniej 1 stycznia 2013 r. nowe przepisy zaczęły obowiązywać" - powiedział dziennikarzom po spotkaniu Cichocki.

Szef MSW podkreślił, że zmiany w systemie emerytalnym będą dotyczyły wyłącznie funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy rozpoczną służbę po wejściu w życie ustawy oraz że zostanie zachowany odrębny system emerytalny służb mundurowych. Mundurowi pełniący służbę w dniu wejścia w życie ustawy będą mieli zagwarantowane prawo wyboru pomiędzy obowiązującym a nowym systemem.

Warunki zaproponowane przez stronę rządowa to 25 lat służby i ukończenie 55. roku życia. "Dopiero połączenie 25 lat stażu służby i 55 lat wieku daje prawo do emerytury. Chcemy, aby nowi funkcjonariusze i żołnierze pracowali dłużej w służbie dla państwa" - podkreślił Cichocki.

Szef MSW poinformował, że podstawa przyszłej emerytury będzie wyliczana z trzech wybranych lat, a nie tak jak dziś od wysokości ostatniej pensji. Maksymalna emerytura może wynieść 75 proc. pensji. Związkowcy chcą, by ten wskaźnik został podniesiony do 85 proc.

Reklama

Cichocki był też pytany o podwyżki dla funkcjonariuszy. Podczas expose premier Donald Tusk zapowiedział podwyżki od lipca 2012 po ok. 300 zł (brutto) dla każdego policjanta i każdego żołnierza.

Reklama

"Od połowy roku podwyższone będzie uposażenie dla policjantów i dla żołnierzy. To już będzie stała pozycja w budżecie także na koleje lata" - powiedział Cichocki.

Jak dodał, budżet na 2012 r. jest bardzo trudny i musi być bardzo oszczędny. "Dlatego tych pieniędzy w budżecie na nowy roku nie było na podwyżki dla wszystkich służb" - tłumaczył Cichocki. Zapowiedział, że MSW dokona analizy budżetów Straży Granicznej i straży pożarnej na 2012 r. "Spróbujemy poszukać ewentualnej podwyżki. Efekty tej analizy przedstawię przedstawicielom związków w połowie stycznia. Być może uda nam się coś wypracować bez konieczności zwiększenia deficytu budżetu na rok 2012" - powiedział.Jak powiedział dziennikarzom przewodniczący NSZZ Policjantów Antoni Duda, w dalszym ciągu są pewne rozbieżności w kwestii reformy emerytur mundurowych. "W związkach zawodowych będziemy rozmawiali o tych propozycjach i kalendarzu prac. Brakuje tutaj elementu motywacyjnego, brak możliwości łączenia emerytury i renty. To są te rozwiązania, na które związki zawodowe nie wyrażają zgody" - powiedział Duda.

Przewodniczący Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej Mariusz Tyl zaznaczył, że w związku z wciąż niejasną sytuacją coraz więcej mundurowych odchodzi ze służby. "Chcąc dawać jednym, zapomina się o innych - to nie jest w porządku. Dla Straży Granicznej, Służby Więziennej i straży pożarnej jest to dyskryminacja" - powiedział Tyl. Nie wykluczył protestów, jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie emerytur i podwyżek.

Nad reformą, mającą prowadzić m.in. do wydłużenia aktywności zawodowej służb podległych MSW i żołnierzy, strony pracują od grudnia 2010 roku. Jak dotąd strony porozumiały się co do tego, że nowe zasady mają objąć osoby wstępujące do służby i że funkcjonariusze mają nabywać prawo do emerytury po 25 latach służby, a nie tak jak dziś - po 15 latach.

W toku prac strona rządowa zaproponowała, aby nowo wstępujący do służby nabywali uprawnienia emerytalne po przepracowaniu 25 lat i po ukończeniu 55. roku życia. Związkowcy nie zgadzają się jednak z tą propozycją. Są w stanie zaakceptować wariant - 25 lat służby i po ukończeniu 50. roku życia.

Obecnie emerytura mundurowa przysługuje po 15 latach służby bez względu na wiek. Zależy od wysokości ostatniej pensji oraz dodatków i nagród rocznych. Po 15 latach służby wynosi 40 proc. ostatniej pensji i za każdy dodatkowy rok rośnie o 2,6 proc. Maksymalna emerytura może wynieść 75 proc. pensji.