Coraz mniejszy odsetek konsumentów ma zaufanie do banków; spadek tego zaufania to niepokojące zjawisko - ocenia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zaprezentował na konferencji w środę raport "Konsumenci na rynku usług bankowych".Raport powstał na podstawie sondażu przeprowadzonego na reprezentatywnej, 1000-osobowej grupie konsumentów. Jak powiedziała Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej UOKiK Barbara Mroczek, bankom ufa niecałe 40 proc. respondentów.Największym zaufaniem (80 proc. wskazań) cieszyła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a dalej kolejno: PCK, Caritas, UE, NBP, ONZ, NATO, ZUS, sądy, hipermarkety, samorząd, gazety i wreszcie banki.

"Klienci skarżyli się w badaniu na nieprofesjonalną obsługę, dużą liczbę niezbędnych zaświadczeń i dokumentów, a ponad 46 proc. ankietowanych oceniło, że umowy z bankami są napisane językiem niezrozumiałym i nieczytelnym" - wymieniała Mroczek. "Narzekali też, że nawet jeśli rozumieją poszczególne zapisy umowy, to jej całość jest dla nich niezrozumiała" - dodała. "Konsumenci uważają, że informacje, które mogą mieć bardzo negatywne skutki w momencie podjęcia błędnej decyzji o zakupie danego produktu lub usługi, są pomijane przy prezentowaniu danej oferty" - powiedziała Mroczek.

Z sondażu wynika, że prawie połowa respondentów uważa, że ma słabą bądź żadną znajomość przysługujących im praw w kontaktach z bankami. Znajomość tych praw i umiejętność ich stosowania zadeklarowała jedna czwarta uczestników sondażu. Ponad 90 proc. ankietowanych przyznało, że nigdy nie składało reklamacji na usługi bankowe, z których byli niezadowoleni. Taki sam odsetek był przekonany o skuteczności negocjacji z bankami.