Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić przed zakupem mieszkania, to wgląd do księgi wieczystej - donosi portal nieruchomości.com.pl. Jest on wprawdzie bezpłatny, jednak w przypadku, gdy chcemy otrzymać odpis księgi wieczystej, prowadzonej w formie papierowej musimy zapłacić 6 zł od rozpoczętej strony dokumentu. W formie elektronicznej odpis aktualnego stanu prawnego nieruchomości będzie kosztował 30 zł. Jeżeli potrzebujemy jeszcze danych historycznych, zapłacimy 60 zł.

>>>Jak sprzedać zadłużone mieszkanie?

Gdy zdecydujemy się jednak na zakup działki lub domu ważne jest byśmy sprawdzili ewidencję gruntów. Są w niej zawarte dane na temat właściciela nieruchomości, jego siedziby, a także te, dotyczące położenia, granic, powierzchni, numeru ksiąg wieczystych. Za to też musimy zapłacić. Ile? 8 zł za każdy przeglądany tom, 6 zł za każdy przeglądany arkusz, 12 zł za każdy przeglądany obręb. Do tego dochodzą koszty za udostępnienie kopii map. Jeżeli chcemy obejrzeć te dokładniejsze, w skali od 1:200 do 1:2000 musimy liczyć się z wydatkiem rzędu 30 zł. Gdy zadowolimy się mniejszą, w skali 1:5000, wydamy 15 zł. Za wyrys mapy z ewidencji zapłacimy 120 zł za pierwszą działkę i 12 zł za każdą następną. Do tego potrzbujemy jeszcze wypisu z rejestru gruntów, którego koszt wynosi 12 zł za pierwszą działkę, budynek lub lokal. Każdy następny to wydatek 6 zł.

Najwięcej będzie nas jednak kosztowała taksa notarialna. Jest to opłata, którą pobiera notariusz za sporządzenie aktu notarialnego. Bez udziału notariusza transakcja nie może się odbyć, nie będzie bowiem ważna w świetle prawa. Wysokość taksy zależy od wielkości kupowanego mieszkania. Według wyliczeń portalu nieruchomości.com.pl, możemy za wszystko zpałacić w sumie od ponad 8800 do prawie 13 800 zł.

>>>Zobacz, do którego banku iść po kredyt

Maksymalna wysokość taksy notarialnej liczona od wartości nieruchomości:

1) do 3000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł

Do taksy notarialnej trzeba jeszcze doliczyć 22% podatku VAT.

źródło: nieruchomosci.com.pl