Inwestycje alternatywne

Inwestorzy rozczarowani wynikami klasycznych funduszy inwestycyjnych ( tzn funduszy powiązanych z rynkiem bonów skarbowych , obligacji, akcji ) coraz odważniej interesują się inwestycjami alternatywnymi wykorzystującymi nadarzające się okazje inwestycyjne niekoniecznie związane z giełdą. Niezależne od ciągłych wzrostów na rynkach akcji.

Okazuje się, że można całkiem nieźle zarobić nawet wtedy, a zwłaszcza wtedy gdy na giełdach „leje się krew”.

Na jaką inwestycję zdecydujemy się zależy od naszej wyobraźni, umiejętności oceny potencjału zysku, ryzyka wiedzy dotyczącej rynków finansowych, zaufania do osób zajmujących się inwestowaniem powierzonych pieniędzy.

W ten sposób określiłam strategie inwestycyjne szeroko pojętych funduszy hedgingowych .

>>>Jak inwestować za granicami Polski

Zysk, zysk….

Wybór strategii inwestowania pozwala na zarabianie w okresach hossy i bessy na giełdach światowych. Jeżeli zarządzający oceni, że największy potencjał zysku , czyli najwięcej można będzie zarobić , biorąc pod uwagę wartość spółek i trend wzrostowy na rynkach akcyjnych może zastosować

Strategię Agressive Growth (Spółki silnie wzrostowe)


Zarządzający inwestuje w spółki, dla których przewiduje duży przyrost zysku na akcję. Może brać on pod uwagę czynniki fundamentalne .

Strategię Opportunistic (Wykorzystanie okazji inwestycyjnych)
Podejście zarządzającego do inwestycji zmienia się cały czas, tak aby jak najlepiej wykorzystać nadarzające się okazje na rynku. W efekcie charakterystyka portfela, jak klasa aktywów, rynek itp. ulegają ciągłym zmianom.

Jeżeli zarzadzający oceni, że jest większe prawdopodobieństwo spadków na giełdach może dostosować strategie inwestowania

Strategię Short Selling (Krótka sprzedaż)

Zarządzający zarządza krótką pozycją netto swego portfela( Zajmowanie krótkiej pozycji polega na pożyczaniu papierów wartościowych ( najczęściej akcji ) od brokera i natychmiastowej odsprzedaży na rynku. Zamknięcie pozycji polega na zakupie tych papierów na rynku i oddaniu ich brokerowi. Jeżeli cena papierów wartościowych spadła to zarządzający osiąga zysk równy różnicy między ceną sprzedaży i ceną nabycia papierów wartościowych.

Wybór jednej lub kilku strategii inwestycyjnych należy do zarządzającego funduszem i ma na celu wygenerowanie maksymalnego zysku bez względu na sytuację na rynkach kapitałowych. Czyli nie ma znaczenia czy indeksy pną się do góry , czy spadają jak szalone uczestnicy funduszy hedgingowych oczekują zysków albo przynajmniej zachowania kapitału.

Do kategorii produktów posiadających zabezpieczenie można zaliczyć też lokaty strukturyzowane ( z wbudowanymi instrumentami pochodnymi) gwarantujące inwestorom zachowanie kapitału i ewentualny zysk .

Zarządzający zdeterminowani koniecznością osiągnięcia zysku niezależnie od sytuacji rynkowej wykorzystują instrumenty pochodne ( np. opcje, kontrakty terminowe ) umożliwiające osiąganie ponadprzeciętnych zysków, ale przy zastosowaniu podstawowego instrumentu tzw. dźwigni finansowej ( finansowanie inwestycji przy pomocy zewnętrznego źródła kapitału ( np. kredytu bankowego ) w celu podniesienia rentowności ( zyskowności ) środków własnych ).

Szukają okazji inwestycyjnych na rynkach surowców, walut , nieruchomości , akcji albo stosują strategie pozwalające na jednoczesne poruszanie się po tych wydaje się zupełnie niezwiązanych ze sobą obszarach inwestycyjnych.

Zwiększa to możliwości zarabiania inwestowanego kapitału i zabezpiecza przed zmiennością i kaprysami któregoś z obszarów inwestycyjnych.

>>>Internet przez radio od TP

Świetnym przykładem jest cykliczność na rynkach akcji.

Fundusze akcyjne generują zyski tylko w okresach wzrostowych, fundusze hedgingowe również w okresach dekoniunktury.

Dzisiejszy sposób działania funduszy hedgingowych ma niewiele wspólnego z ich historycznymi korzeniami chociaż spełnia podobną rolę.

Odrobina historii

Fundusze hedge (czytaj: hedż) to początek lat 50. ubiegłego wieku. Socjolog Alfred Winslow Jones stworzył wówczas fundusz, który stosował bardzo aktywną strategię inwestycyjną - m.in. dawał możliwość zarabiania na spadkach dzięki tzw. „krótkiej sprzedaży”. Krótka sprzedaż polega na tym, że fundusz pożycza akcje od innego inwestora. Jeśli cena spadnie, akcje które trzeba oddać, można kupić na rynku taniej i zarobić na spadku ich ceny.

Dziś na całym świecie istnieje ponad 10 tys. funduszy hedgingowych zarządzających kapitałem o wartości ponad 1,9 biliona dolarów (dla porównania wartość wszystkich spółek na giełdzie nowojorskiej to ok. 25 bilionów USD).

Bezpieczeństwo

Osiąganie zysku korzystając z nadarzających się okazji inwestycyjnych jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo kapitału inwestora, który zdecydował się część portfela zainwestować w fundusze hedgingowe .

Inwestując w fundusze akcyjne, rewelacyjne w okresach wzrostów, możemy jednocześnie zainwestować , zabezpieczając się przed spadkami na giełdzie w fundusze hedgingowe stosujące strategie inwestycyjne, instrumenty pochodne zarabiające na spadkach. Jest to bardzo uproszczony model łączenia inwestycji tradycyjnej z alternatywną,ale przybliża ideę hedge.

Analogiczny jest mechanizm zabezpieczenia się przed różnicami w kursach walut.

Można korzystać z koniunktury na rynkach światowych, inwestować w obcej walucie na rynkach akcyjnych i jednocześnie zabezpieczyć się przed niespodziankami

w różnicach kursowych wykupując jednostki funduszu hedgingowego zarabiającego na różnicach kursów walut na rynkach walutowych.

Instrumenty pochodne stosują tradycyjne fundusze, obecne na naszym rynku zagraniczne i krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych zabezpieczając inwestycje klientów przed niekorzystnymi zmianami na rynkach walut np. EUR/USD, EUR/PLN, USD/PLN.

Podsumowanie

Rozwijający się rynek inwestycji alternatywnych podyktowany coraz bardziej kapryśną giełdą i jednocześnie coraz bardziej wymagającymi uczestnikami światowych rynków finansowych wzbogaca ofertę o wysublimowane propozycje.

Rozbudowane strategie inwestycyjne są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnych inwestorów . Podnoszą rentowność portfeli inwestycyjnych i jednocześnie zabezpieczają przed pułapkami rynków finansowych.