Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł w I kwartale 2011 roku o 4,4 proc., wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 4,4 proc. i po wzroście w IV kwartale 2010 roku o 4,5 proc. - szacuje Główny Urząd Statystyczny.