Jak poinformował w piątek w Katowicach prezes grupy Dariusz Lubera, w zaktualizowanej strategii nie będzie znaczących korekt w stosunku do obecnych planów grupy. Wszystkie założenia dotyczące najważniejszych inwestycji m.in. w budowę nowych mocy wytwórczych pozostają aktualne.

"Korekty będą dotyczyć raczej przyspieszenia pewnych działań, a nie ich opóźnienia - niektóre cele stawiane na 2012 r. już zrealizowaliśmy. Wyodrębnimy też w strategii ciepło jako osobny obszar biznesowy, zaktualizujemy dane i wyliczenia dotyczące wskaźników związanych z CO2" - wyliczał prezes podczas spotkania z dziennikarzami.

Najbardziej zasadnicza zmiana - jeżeli nastąpi - może dotyczyć budowy w Blachowni, wspólnie z KGHM Polska Miedź, bloku energetycznego o mocy 800-900 megawatów zasilanego gazem, a nie - jak wstępnie zakładano w obowiązującej strategii - węglem. Tę sprawę analizuje powołany w tym celu zespół, a jego rekomendacja, po decyzji zarządu, znajdzie się w skorygowanej strategii.

Lubera zapewnił, że Tauron nie ulega "antywęglowej histerii", a decyzja w sprawie bloku w Blachowni będzie podyktowana czynnikami ekonomicznymi. Przypomniał, że grupa stawia na dywersyfikację źródeł energii, planując budowę zarówno źródeł węglowych (blok 800-910 megawatów w Jaworznie), jak i gazowych (budowany wspólnie z PGNiG blok 400 megawatów w Stalowej Woli).


Rozwijana będzie też energetyka wiatrowa. W środę spółka Tauron Ekoenergia kupiła firmę Megawat Marszewo, budującą fermę wiatrową o mocy 100 megawatów. Tauron chce mieć 440 megawatów mocy w energetyce wiatrowej.

Przedstawiciele grupy podali w piątek szczegóły umowy zawartej w czwartek z 6 bankami, dotyczącej ustanowienia programu emisji obligacji na 1,3 mld zł. Wiceprezes ds. finansowych grupy Krzysztof Zawadzki poinformował, że obligacje za 900 mln zł będą wyemitowane jeszcze przed końcem roku i przeznaczone na refinansowanie istniejącego zasłużenia spółek grupy. 400 mln zł może być uruchamiane w miarę potrzeb w kolejnych latach ma ogólnokorporacyjne potrzeby grupy, zabezpieczając płynność jej spółek.

Zastosowany mechanizm oznacza wdrożenie w grupie modelu centralnego finansowania, dzięki czemu jest ono tańsze. Poszczególne spółki z grupy nie mogą już samodzielnie zaciągać zobowiązań, z wyjątkiem tych z funduszy ochrony środowiska: narodowego i wojewódzkich. Wprowadzono też program obligacji wewnętrznych, by z finansowania mogły bez kłopotów korzystać te firmy z grupy, które go aktualnie potrzebują.

Prezes spodziewa się, że w przyszłym roku sfinalizowany zostanie proces przejęcia od Kompanii Węglowej kopalni Bolesław Śmiały, która trafi do Południowego Koncernu Węglowego (PKW) z grupy Tauron. Grupa wykupi także wszystkie udziały Kompanii Węglowej w tym koncernie. Trwają związane z tym wyceny, finalizacja może nastąpić w pierwszym półroczu 2011, a najdalej do końca roku.


Lubera przyznał, że z powodu trudnych warunków geologicznych w tym roku PKW znacząco zmniejszył wydobycie węgla i pogorszył wyniki. Zapewnił, że nie odbije się to na wynikach całej grupy. W przyszły roku PKW ma już pracować normalnie.

Zarząd Taurona jest zadowolony z wejścia spółki do indeksu 20 największych firm notowanych na warszawskiej giełdzie, co nastąpi po piątkowej sesji. Katowicka grupa zajmie 8. miejsce w WIG20 i będzie miała w nim 4-proc. udział.

Grupa Tauron jest drugim co do wielkości producentem prądu w Polsce; obejmuje swoim działaniem 17 proc. powierzchni kraju, zatrudnia ok. 28 tys. osób. Po 3 kwartałach tego roku grupa miała niemal 11 mld zł przychodów (wzrost o 9 proc.) i 825,1 mln zł zysku netto (wzrost o 6 proc.). Sprzedaż energii wzrosła w tym czasie o ok. 4 proc.