Prezydent Francji Nicolas Sarkozy i kanclerz Niemiec Angela Merkel opowiedzieli się za wzmocnieniem nadzoru budżetowego w strefie euro w postaci "bardziej skutecznych sankcji" w przypadku nadmiernych deficytów - poinformował francuski dziennik "Le Monde".

We wspólnym liście opublikowanym na łamach francuskiej popołudniówki Sarkozy i Merkel przedstawili kilka propozycji, które mają zostać przedstawione na piątkowym szczycie 16 państw eurogrupy w Brukseli w sprawie zakończenia procedury uruchomienia stosownego mechanizmu pomocy dla zadłużonej Grecji.

Chodzi przede wszystkim o "wzmocnienie nadzoru budżetowego w strefie euro, zawierającego bardziej skuteczne sankcje w ramach procedur nadmiernego deficytu". Sarkozy i Merkel zaproponowali również, aby na szczycie została omówiona kwestia utworzenia "silnych ram na rzecz rozwiązywania kryzysów z poszanowaniem zasady odpowiedzialności budżetowej każdego członka" strefy euro.

Przywódcy Francji i Niemiec opowiedzieli się jednocześnie za "rozszerzeniem nadzoru o kwestie strukturalne i konkurencji (...), a także za wzmocnieniem egzekwowania rekomendacji polityki gospodarczej Unii Europejskiej".

W niedzielę ministrowie finansów strefy euro zgodzili się na pakiet pomocy finansowej dla pogrążonej w długach Grecji w wysokości 110 mld euro do 2012 roku. Ceną za wsparcie z udziałem Międzynarodowego Funduszu Walutowego są drastyczne reformy budżetowe, do których zobowiązała się Grecja. (