Już od 1 lipca na warszawskiej giełdzie będzie możliwe zawieranie transakcji "krótkiej sprzedaży", umożliwiających zarabianie na spadkach cen akcji. Krótka sprzedaż polega na pożyczeniu papierów wartościowych (najczęściej od domu maklerskiego), ich sprzedaży i późniejszym odkupieniu po niższej cenie.

"Lista papierów wartościowych dopuszczonych do krótkiej sprzedaży będzie publikowana na stronach internetowych GPW i obejmie wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu WIG20, a ponadto najbardziej płynne akcje spoza tego indeksu oraz obligacje skarbowe. Pierwsza publikacja listy nastąpi w połowie czerwca" - czytamy w komunikacie.

19 kwietnia Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na dokonanie zmian w Regulaminie Giełdy i KDPW w zakresie umożliwiającym zawieranie na GPW transakcji krótkiej sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w znowelizowanej ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

Więcej informacji: Krótka sprzedaż na GPW będzie możliwa od 1 lipca 2010

p