Przedstawia on najważniejsze informacje dotyczące PPK, m.in. na jakich zasadach są wypłacane pieniądze, czym jest autozapis, który odbędzie się w marcu 2023 roku, a także na jakich zasadach inwestowane są środki w ramach PPK. Jerzy Kobusiński wylicza również, ile zarobili ci, którzy są uczestnikami Pracowniczych Planów Kapitałowych od początku ich funkcjonowania.

Reklama