Współpraca między bankami a towarzystwami ubezpieczeniowymi ma swoją fachową nazwę – bancassurance. Jej zasady są podobne do tych, które obowiązują pomiędzy ubezpieczycielami i firmami, które oferuję swoim pracownikom możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na specjalnych warunkach. Tak też dzieje się w przypadku banków. Mogą one zaoferować klientom - wspólnie z ubezpieczycielem – ochronę ubezpieczeniową w atrakcyjnej cenie, gdyż kierują je do szerokiej grupy swoich klientów. Dzięki takiemu rozwiązaniu w zamian za stosunkowo niewielką opłatę, klient ma zagwarantowany wysoki poziomy świadczeń oraz szeroki zakres ochrony. Poza tym przystąpienie do ubezpieczenia w banku jest proste – nie ma konieczności wypełniania ankiety medycznej czy przedstawienia badań lekarskich.

Reklama

>>>Ubezpiecz to, co masz najcenniejsze – swoje życie!

Nic zatem dziwnego, że w ostatnich latach najszybszy rozwój współpracy między bankami a ubezpieczycielami ma miejsce w odniesieniu do ubezpieczeń na życie i zdrowie. Dane Polskiej Izby Ubezpieczeń pokazują, że udział ubezpieczeń sprzedawanych przez banki w ogólnej liczbie sprzedanych ubezpieczeń wzrósł z 3,4% w 2009 roku do prawie 12% w pierwszym kwartale 2014 roku.

Bancassurance jest ważnym kanałem sprzedaży zarówno dla dużych graczy na rynku ubezpieczeń, jak i mniejszych towarzystw. Bardzo mocno we współpracę z bankami zaangażowały się między innymi grupa PZU, Skandia, ING, Axa, Aviva, CALI Europe czy Generali.

Co sprawia, że ubezpieczyciele tak chętnie współpracują z bankami? Podstawową przewagą, jaką mają banki nad innymi kanałami sprzedaży ubezpieczeń jest bliski kontakt klienta z doradcą. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez firmę doradczą Ernst & Young. Wynika z nich, że doradcy bankowi (36% wskazań) są po porównywarkach internetowych (46% wskazań) oraz rodzinie (39% wskazań) najbardziej cenionym źródłem informacji o produktach ubezpieczeniowych, a dla klientów szczególnie ważny jest bezpośredni kontakt z doradcą na etapie wyboru ochrony do swoich potrzeb.

Tym bardziej, że oczekują, że doradca bankowy, na co dzień ich obsługujący i znający ich potrzeby oraz plany życiowe, będzie mógł zaproponować optymalne dla nich rozwiązanie. To przewaga doradcy bankowego nad agentem towarzystwa ubezpieczeniowego, dla którego klient - w większości wypadków - jest osobą anonimową.
Przykładem współpracy pomiędzy bankiem a towarzystwem ubezpieczeniowym jest produkt oferowany przez bank Credit Agricole we współpracy z CALI Europe S.A. o nazwie „Pakiet Życie”. Składa się on 3 ubezpieczeń, obejmujących ochronę życia i zdrowia. Są to:
• Ubezpieczenie na Życie, które zabezpiecza finansowo bliskich ubezpieczonego na wypadek jego śmierci,
• Ubezpieczenie na wypadek Poważnego Zachorowania, zapewniające ubezpieczonemu finansowe wsparcie w sytuacji zdiagnozowania jednej z 10 groźnych chorób, w tym cywilizacyjnych, takich jak m.in. nowotwór złośliwy, udar mózgu, czy zawał serca.
• Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji – ubezpieczony otrzymuje wypłatę świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu.Klient decydujący się na zakup „Pakietu Życie” może wybrać zakres ochrony ubezpieczeniowej zgodny z jego potrzebami. Sam decyduje, czy chce ubezpieczyć tylko życie, czy także zdrowie, jakiego poziomu zabezpieczenia oczekuje (ma do wyboru aż 8 sum ubezpieczenia, sięgających nawet 200 tysięcy złotych) oraz kto spośród jego bliskich będzie miał prawo do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego (nie musi to być osoba spokrewniona). Klient może także zmieniać w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia częstotliwości wpłat ubezpieczeniowych - może wybrać miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną formę wnoszenia opłaty.

Bancassurance to również ogromna wygoda dla zainteresowanych ochroną. Klienci kupujący ubezpieczenie w banku, mają w nie wgląd za pośrednictwem bankowości internetowej. Tak zintegrowane usługi finansowe mają bardzo praktyczną zaletę – pozwalają zarządzać wszystkimi usługami finansowymi w jednym miejscu, a także stwarzają alternatywę wobec mnożenia różnych haseł, loginów i dostępów, niepotrzebnie obciążających pamięć klienta.

Przy rozważaniu skorzystania z oferty ubezpieczeniowej banku, należy także uwzględnić to, że bezpośredni kontakt z doradcą bankowym zaprocentuje nie tylko na etapie dobierania oferty ubezpieczeniowej, ale także wtedy, gdy w życiu klienta wydarzy się coś, co sprawi, że będzie musiał z niej skorzystać. Wtedy będzie mógł liczyć na pomoc doradcy, który wskaże mu m.in. jakie dokumenty – niezbędne do uzyskania świadczenia z posiadanej ochrony – będzie musiał skompletować oraz w jaki sposób najszybciej uda mu się to zrobić.

Nie bez znaczenia dla ubezpieczonych jest też to, że banki współpracujące z ubezpieczycielami, udostępniają swoim klientom infolinię. Nasi doradcy poprzez serwis CA24 odpowiadają na pytania klientów przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Możliwość kontaktu z doradcą, gdy klient staje w obliczu sytuacji, w której musi skorzystać z posiadanej ochrony, ma nie tylko wymiar praktyczny, ale także psychologiczny. Klient wie bowiem, że nie zostaje ze swoim problemem sam - podkreśla Bogumiła Polak, dyrektor departamentu zarządzania segmentami i produktami w Credit Agricole Bank Polska.

>>>Porównanie Ubezpieczeń. Najlepszy kalkulator i porównywarka

Warto również pamiętać, że banki są skłonne lepiej traktować klientów, którzy korzystają z ich pośrednictwa przy zakupie bardziej zaawansowanych usług finansowych, jakim są właśnie ubezpieczenia. Takim miłym bonusem może być np. promocyjna lokata bankowa, a nawet bardziej atrakcyjne warunki prowadzenia przez bank konta osobistego.