"Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy" to dokument, który co roku wydaje minister edukacji i nauki. Publikowany jest on w formie obwieszczenia w Monitorze Polskim. Pierwszy raz ogłoszono go w 2019 r.

Reklama

Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego, zależnie od potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Wykaz zawiera listę zawodów w ujęciu alfabetycznym.

Programista, cieśla czy kierowa poszukiwani

W tegorocznym wykazie są: automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter izolacji przemysłowych, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter stolarki budowlanej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, operator obrabiarek skrawających, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektryk, technik energetyk, technik gospodarki odpadami, technik izolacji przemysłowych, technik mechanik, technik mechatronik, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa i technik transportu kolejowego.

Reklama

Nowe zawody na liście

Reklama

W 2023 r. na liście krajowej pojawiły się po raz pierwszy cztery zawody: operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, technik gospodarki odpadami, monter izolacji przemysłowych i technik izolacji przemysłowych.

Zgodnie z Prawem oświatowym samorządy otrzymają w 2024 r. zwiększoną subwencję oświatową na szkoły kształcące w zawodach wskazanych w prognozie z 2023 r. Zwiększone finansowanie będzie kontynuowane przez cały cykl kształcenia uczniów rozpoczynających naukę w danym zawodzie.

Kwota z subwencji na jednego ucznia zostaje zwiększona o 1250 zł, a na ucznia-pracownika młodocianego o 2000 zł.

Prognoza zawiera też wykazy wojewódzkie. W nich, obok zawodów szczególnie potrzebnych w danym regionie, są też zawody, na które jest w danym regionie zapotrzebowanie umiarkowane. W wykazach tych zawody są także uporządkowane w ujęciu alfabetycznym.

Przy tworzeniu "Prognozy" uwzględnia się dane Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane na podstawie statystyki publicznej (Główny Urząd Statystyczny), danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. Ważną rolę odgrywają również opinie rad sektorowych ds. kompetencji i rady programowej ds. kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka