Miejsce pracy powinno być dla pracownika bezpieczną przestrzenią – powiedział Fortuin portalowi RTL Nieuws i dodał, że w świetle wyników badania tak nie jest, co "jest absolutnie niedopuszczalne i szokujące".

Reklama

Słowna agresja i molestowanie seksualne

Z sondażu 40 proc. respondentów zadeklarowało, że miało do czynienia ze słowną agresją ze strony swojego przełożonego, a 22 proc. miało do czynienia "z niewłaściwym zachowaniem", m.in. molestowaniem seksualnym.

Ponad 13 proc. badanych przyznało, że rozważa zmianę pracy ze względu na panującą w niej atmosferę. Ponad jedna czwarta badanych nie wiedziała, dokąd zwrócić się o pomoc w przypadku bycia poniżanym w pracy.

Reklama

Ankieta została przeprowadzona przez Maurice de Hond na zlecenie CNV na reprezentatywnej próbie 2,4 tys. mieszkańców Holandii.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek