Fundacja poszukuje ona chętnych do prowadzenia projektów, tzw. ambasadorów. Mogą oni zaangażować się we wszystkie programy realizowane przez fundację lub tylko w wybrane. Celem fundacji jest działalność oświatowo-wychowawcza związana z promowaniem dobrych praktyk w działalności gospodarczej, a także wspieranie utalentowanych studentów i absolwentów szkół wyższych zajmujących się problematyką gospodarczą.

Obecnie ambasadorzy mogą zaangażować się w kampanie promocyjne następujących projektów:

• Akademia Liderów Rynku Kapitałowego (ALRK) – szkolenia i staże dla studentów i absolwentów

• Stypendium im. Lesława A. Pagi – nagroda w wysokości 15 tys. USD dla utalentowanych studentów i absolwentów

• Indeks Start2Star (S2S) – stypendia dla uzdolnionych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin

Wszyscy ambasadorzy dostaną zaświadczenia potwierdzające wykonaną przez nich pracę, a najlepsi zostaną nagrodzeni.

Nagrody to m.in.:

• Płatne staże w działach marketingu firmy Deloitte

• Płatny staż w Fundacji im. Lesława A. Pagi

Jeśli chcesz wziąć udział w programie, wypełnij formularz i wyślij go na adres: sekretariat@paga.org.pl.

Termin zgłoszeń: 15 luty 2008 r.

Więcej informacji o projektach na stronie: www.paga.org.pl