Inspektor dozoru technicznego - wymagania dla kandydata

Osoba, która chce zostać inspektorem dozoru technicznego musi mieć wykształcenie wyższe techniczne, najlepiej z zakresu metalurgii czy też mechaniki i budowy maszyn. Mile widziani są również absolwenci elektrotechniki czy mechatroniki. Ważne jest również doświadczenie w branży przemysłowej. Każdy inspektor dozoru technicznego powinien ściśle stosować się do obowiązujących przepisów. Nie może być stronniczy ani pobłażliwy, gdyż od tego zależy zdrowie, a nawet życie pracowników. Inspektor dozoru technicznego ma bowiem uprawnienia do cofnięcia możliwości użytkowania danej maszyny, zlecenia jej modernizacji bądź wymiany floty na nową.

Inspektor dozoru technicznego - czy warto zdecydować się na tę pracę?

Oczywiście każda praca stawia przed nami wiele wyzwań. Nie inaczej jest w przypadku inspektora dozoru technicznego, który musi zmagać się ze stresem i presją czasu, a także presją przedsiębiorców u których dokonywane są kontrole. Jest to bardzo ciekawa praca, gdyż specjalista ma do czynienia z różnymi urządzeniami. Ponadto kontrole przeprowadzane są nie tylko rutynowo, ale po każdej dokonanej większej naprawie czy modernizacji. Warto zwrócić uwagę również na kwestię zarobków. Inspektor może liczyć na ok. 4300 zł brutto. Oferty pracy dla inspektora dozoru technicznego pojawiają się nie tylko na stronie UDT, ale również w portalach takich jak Pracuj.pl. Trzeba pamiętać o wymaganym doświadczeniu, przynajmniej 2-letnim, w zakresie projektowania, czy konserwacji urządzeń podlegających kontroli. Niewątpliwie dla inżyniera jest to doskonała ścieżka rozwoju, która jest prestiżowa, a także dająca wiele satysfakcji.

Reklama