Obowiązkowe testy językowe wprowadzono dla emigrantów już 4 miesiące temu. Jednak dopiero teraz ministerstwo edukacji przedstawiło kryteria, jakie powinna spełniać osoba, która chce podjąć pracę w Rosji. Emigrant powinien umieć przeczytać stronę tekstu i udowodnić, że pojął jego treść. Wymagane będzie zrozumienie dialogów prowadzonych w języku rosyjskim, oraz udzielanie poprawnych gramatycznie odpowiedzi na pytania związane z codziennym życiem.

Reklama

Kursy przygotowawcze poprowadzą uniwersytety państwowe, których wykładowcy będą egzaminować emigrantów i wystawiać im certyfikaty językowe.