Zjednoczone Emiraty Arabskie otwierają ogromną szansę dla polskich przedsiębiorców z racji tego, że są wielkim hubem otwierającym drzwi do rynków afrykańskich i azjatyckich – mówi Abdelwahab.

Reklama

55% importowanych towarów do ZEA są reimportowane To pokazuje nam, jaką ten kraj stanowi bramę na Bliski Wschód i Afrykę. To dla polskich przedsiębiorców jest ogromny szansa na wyjście do rynków, nawet uważanych za ryzykowne, poprzez bardzo stabilne miejsca na świecie - dodaje.

ZEA jako kraj jest bardzo stabilny zarówno politycznie jakie finansowo w związku z tym otwiera drzwi do rynków mniej stabilnych - zapewnia.