Dotychczasowe wnioski sądowe prawnika dotyczyły Gruzji i obszarów zajmowanej przez Rosję Abchazji. Jednak pobyt Legashviliego w Polsce, podczas którego odbywa staż w różnych uniwersytetach, ma na celu stworzenie sieci pomocy również poszkodowanym i wysiedlonym Ukraińcom.

Reklama

Pomoc ofiarom wojen

Bez wsparcia prawników, którego udzielają oni osobom dotkniętym konfliktem, nie jest możliwe kierowanie spraw do międzynarodowych sądów i trybunałów. Jako praktykujący prawnik mam doświadczenie w prowadzeniu spraw toczących się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (do tej pory wygrałem ich 9). Pracuję nad ponad 200 sprawami osób dotkniętych konfliktem, których prawa staram się chronić. Ofiary skutków wojny rosyjsko-gruzińskiej z 2008 r. nie mają innej możliwości – muszą ubiegać się o odszkodowania przed międzynarodowymi trybunałami i uzyskanie wynagrodzenia za naruszenie praw człowieka - mówi Nikoloz Legashvili.

Orzeczenie ETPC

ETPC orzekł, że Rosja jest odpowiedzialna za naruszenie sześciu artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz za nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa w sprawie domniemanego naruszenia prawa do życia w następstwie wojny rosyjsko-gruzińskiej w sierpniu 2008 r. Niezwykle istotne jest zatem, aby wykorzystać wszystkie możliwe międzynarodowe mechanizmy prawne w celu ochrony praw osób dotkniętych konfliktami, w tym również wojną w Ukrainie - dodaje prawnik.