Koszty pracy w Niemczech rosły w 2023 roku wolniej niż średnia w Unii Europejskiej - podał Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. W ubiegłym roku pracodawcy w Niemczech musieli zapłacić za godzinę pracy 41,30 euro, czyli o 4,8 proc. więcej niż w roku 2022.

Reklama

Średnio w UE - zauważono - stawka za godzinę pracy z uwzględnieniem dodatkowych kosztów wzrosła o 5,3 proc. W statystyce uwzględniono koszty pracy w przemyśle i u prywatnych usługodawców.

Wysokie koszty w Niemczech

Porównanie z innymi krajami wykazało, że po raz kolejny koszty pracy w Niemczech są o około 30 proc. wyższe niż średnia w UE. Powyżej średniej europejskiej plasują się także Luksemburg (53,90 euro za godzinę), Dania (48,10 euro) i Belgia (47,10 euro).

Reklama

Z kolei do krajów Unii z najniższymi kosztami pracy zaliczają się Węgry (12,80 euro), Rumunia (11 euro) i Bułgaria (9,30 euro).

A w Polsce…

W Polsce koszty za godzinę pracy wynoszą 14,50 euro i są o 10 eurocentów wyższe od Chorwacji i o 20 eurocentów niższe niż na Litwie - wyliczył niemiecki urząd statystyczny. U innych sąsiadów Polski koszty pracy są wyższe - i tak na przykład w Czechach wynoszą 18 euro, a na Słowacji - 17,20 euro.

Wraz z rosnącym uprzemysłowieniem i przenoszeniem produkcji z regionów o wysokich płacach, rosną również koszty pracy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Najwyższe stopy wzrostu w 2023 roku odnotowano na Węgrzech (+19,9 proc.), Rumunii (+16,1 proc.) i w Polsce (+15,9 proc.). Najmniejszy wzrost z kolei we Włoszech (1,4 proc.), Danii (2,5 proc.) i na Malcie (3,2 proc.).

Jak wynika z obliczeń statystyków, Szwecja jest jedynym krajem UE, który odnotował w ubiegłym roku spadek kosztów pracy. Godzina kosztowała szwedzkich pracodawców 38,90 euro - o ponad 3 proc. mniej niż w roku 2022.