Atak Hamasu na Izrael: turyści i pielgrzymi mogą liczyć na zwrot kosztów

W związku w wybuchem wojny w Izraelu odwołane zostały wycieczki do tego kraju. Biura podróży mają obowiązek zwrócić turystom wpłacone pieniądze. Jak poinformował na początku tygodnia Andrzej Gut-Mostowy, minister sportu i turystyki, sytuacja ta dotyczy kilkudziesięciu biur podróży, natomiast poszkodowanych turystów są tysiące.

– Nie ma jeszcze precyzyjnych danych, ponieważ dane z Polskiej Izby Turystyki oraz dane ze strony Rady Episkopatu ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek niejednokrotnie się pokrywają, więc wszystko trzeba będzie zweryfikować – powiedział.

Reklama

Ponieważ w grę wchodzą kwoty sięgające, wg szacunków branży, ok. 25-30 mln zł, touroperatorzy zwrócili się do ministerstwa sportu o uruchomienie pożyczek z tzw. Turystycznego Funduszu Pomocowego (TFP). To fundusz, na który składają się same biura podróży, płacąc na bieżąco składki. Docelowo ma im pomagać w wywiązywaniu się z obowiązku zwrócenia wszystkich pieniędzy klientom w nadzwyczajnych i nieprzewidzianych okolicznościach. Środki z TFP już raz zostały uruchomione – po wybuchu wojny w Ukrainie.

Reklama

Turystyczny Fundusz Pomocowy: ministerstwo dało zielone światło

We wtorek, 11 października, Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało, że środki z TFP zostaną uruchomione. Maja one formę nisko oprocentowanych pożyczek dla biur podróży. Z punktu widzenia klientów oznacza to, że zwrot środków za niezrealizowaną wycieczkę do Izraela otrzymają za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Co ważne, o zwrot pieniędzy występują do UFG równolegle klient i biuro podróży. Wnioski będą weryfikowane pod kątem zgodności przedstawionych danych.

Co trzeba zrobić, żeby dostać zwrot pieniędzy za wycieczkę do Izraela?

Szczegółowy opis całej procedury znajdziemy na stronie UFG. "Od 12 października Funduszprzyjmuje od podróżnych oraz organizatorów turystyki wnioski o zwrot pieniędzy. (…) Wnioski można składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem Portalu TFG (adres: https://tfg.ufg.pl ) od 12 października, ale nie później niż przed upływem 14 dni od powiadomienia przez podróżnego lub organizatora o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej realizowanej na terytorium Izraela. Zwrotom z TFP podlegają wyłącznie wpłaty za imprezy turystyczne realizowane na terytorium Izraela, w odniesieniu do których powiadomienie o odstąpieniu od umowy przez podróżnego lub powiadomienie o rozwiązaniu umowy przez organizatora turystyki nastąpiło w terminie od 7 do 22 października" – czytamy.

Zwrot pieniędzy za wycieczkę do Izraela – czas oczekiwania

Dalej UFG wyjaśnia: "Zwrot środków będzie możliwy w przypadku złożenia przez organizatora imprezy turystycznej i podróżnego wniosków ze zgodnymi danymi. Weryfikacja danych w złożonych wnioskach nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin ulega przedłużeniu do 4 miesięcy. W terminie 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji, UFG dokonuje wypłaty z TFP na rzecz podróżnych, nie wcześniej jednak niż przed uzyskaniem od organizatora turystyki wpłat, których musi on dokonać wraz ze złożeniem swojego wniosku."

Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie przez organizatora oraz podróżnego konta w portalu TFG. Instrukcje dotyczące sposobu zakładania znajdują się na stronie portalu TFG (w zakładce "Jak korzystać z portalu TFG" (https://tfg.ufg.pl/tresc/81/Jak_korzystac_z_Portalu_TFG_). Numer infolinii Funduszu: +48 22 53 96 100. Fundusz pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8-17.

UFG przypomina, że ochrona Turystycznego Funduszu Pomocowego obejmuje wyłącznie zorganizowane wycieczki (tzw. imprezy turystyczne, czyli połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, np. przelotu i noclegu) odwołane przed ich rozpoczęciem. Środki z TFP nie są przeznaczone na zwrot wpłat za inne aktywności turystyczne, takie jak np. przejazd autokarem, koleją czy transport lotniczy).

Odwołane wycieczki do Izraela. Co zamiast zwrotu pieniędzy?

Zwrot pieniędzy za wycieczkę do Izraela za pośrednictwem UFG to nie jedyna opcja. Teoretycznie możliwy jest też scenariusz, w którym jakieś biuro podróży będzie chciało samodzielnie dokonywać zwrotów pieniędzy. Warto też pamiętać, że biura podróży mogą proponować klientom inne wyjazdy. Dzieje się tak np. w przypadku Itaki, która tuż po ataku Hamasu wydała komunikat o anulowaniu wszystkich grup do Izraela w październiku i listopadzie. – Przygotowaliśmy ofertę alternatywną dla naszych Klientów, są to m.in wyjazdy do Omanu (Muscat) – poinformowało biuro.

Turyści i pielgrzymi powinni też pamiętać, że UFG wypłaca pieniądze tylko w sytuacji, w której organizator wyjazdu jest ujęty w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.