Co to jest emerytura honorowa?

Emerytura honorowa to świadczenie wypłacane osobom, które ukończyły 100 lat. Wiek jest jedynym kryterium jej przyznania. Emerytura honorowa należy się nawet tym stulatkom, którzy nie pobierają żadnych innych świadczeń. Wypłaca ją zarówno ZUS, jak i KRUS oraz resortowe zakłady emerytalne (MON-u i MSWiA).

Emerytura honorowa – ile wynosi?

Reklama

Wysokość emerytury honorowej zmienia się co 12 miesięcy i zleży od kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin świadczeniobiorcy. Emerytura ta przyznana raz konkretnej osobie nie ulega zmianom (waloryzacji) i jest wypłacana w tej samej wysokości do końca życia. Od 1 marca 2023 r. emerytura honorowa wynosi 5540,25 zł brutto. Stawka ta będzie obowiązywać do końca lutego 2024 r. To oznacza, że osoby które w tym okresie ukończą sto lat i nabędą prawo do emerytury honorowej, będą ją otrzymywały w tej wysokości do końca życia.

Reklama

Dla porównania, osoby które ukończyły 100 lat przed 1 marca br. (w okresie od 1 marca 2022 do końca lutego 2023) dostają emeryturę honorową w wysokości 4994,79 zł brutto. Jeszcze wcześniej świadczenia dla stulatków zmieniało się w następujący sposób:

  • 1.03.2021 - 28.02.2022 – 4512,41 zł brutto,
  • 1.03.2020 - 28.02.2021 – 4294,67 zł brutto,
  • 1.03.2019 - 29.02.2020 – 3731,13 zł brutto.

Ile osób w Polsce otrzymuje emeryturę honorową?

W marcu 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał emerytury honorowe dla 2,85 tys. świadczeniobiorców (0,43 tys. mężczyzn i 2,42 tys.). Przypomnijmy jednak, że oprócz ZUS-u świadczenie to może tez wypłacać np. KRUS. W związku z tym liczba osób otrzymujących emeryturę honorowa może być nieco wyższa.

Emerytura dla stulatków – formalności

Jeżeli dana osoba pobiera już świadczenia emerytalne, emeryturę dla stulatków otrzyma bez dodatkowych formalności. Zostanie jej wypłacona z urzędu. Jeśli ktoś nie ma ustalonego żadnego świadczenia, potrzebne jest złożenia wniosku (można to zrobić przez osobę upoważnioną). Należy przy tym okazać dokument potwierdzający datę urodzenia (ważny dowód osobisty wydany po 31 grudnia 2000 r., ważny paszport bądź odpis skrócony aktu urodzenia).