Czym jest depozytor – prosta definicja

Depozytor to samodzielne urządzenie elektroniczne, służące do bezpiecznego i autoryzowanego przechowywania różnego rodzaju rzeczy. Najczęściej składowane w ten sposób są klucze, broń krótka i długa oraz inne przedmioty, takie jak telefony komórkowe, laptopy, korespondencja (listy, paczki), dyski twarde, plombownice, karty zbliżeniowe, terminale magazynowe, dokumenty pojazdów (w tym książki pojazdów) i każda inna rzecz, która wymaga nadzorowanego przechowywania.

Reklama

Wspólną cechą tych urządzeń jest możliwość samodzielnego pobrania przez pracownika przedmiotu znajdującego się w danym depozytorze, do którego został mu przyznany dostęp przez administratora systemu. Każde zachodzące zdarzenie, takie jak pobranie i zwrot, zapisywane jest w systemie obsługującym depozytor, a dzięki temu można tworzyć raporty historyczne dla określonego czasu, przedmiotu czy osoby.

Bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów gwarantowane jest dzięki solidnej, najczęściej stalowej obudowie, w niektórych przypadkach wykonanej w klasie odporności na włamanie. Od strony elektronicznej depozytor zabezpieczają czujniki antysabotażowe, sygnalizacja akustyczna i optyczna oraz wyjścia do zewnętrznych systemów alarmowych.

Po co stosować depozytor?

Powodów wdrożenia depozytorów w przedsiębiorstwie czy instytucji może być wiele. Zazwyczaj jest to chęć poprawy bezpieczeństwa posiadanych zasobów, unowocześnienie infrastruktury, usprawnienie jakości pracy pracowników czy dokładna automatyczna kontrola obiegu kluczy, przedmiotów czy broni służbowej. Kolejnym, nie mniej ważnym powodem jest możliwość obniżenia kosztów obsługi właśnie przez umożliwienie samodzielnego, ale w pełni konfigurowalnego i rejestrowanego dostępu do kluczy i przedmiotów będących w gestii organizacji.

fot. materiały prasowe

Przedstawić można również szereg dodatkowych korzyści związanych ze stosowaniem depozytorów. Jedną z nich jest wygoda pracowników, którzy docenią skrócony czas potrzebny do pobrania klucza lub innego przedmiotu. Kolejną zaletą jest kontrola, dzięki której administrator systemu decyduje o tym, kto i kiedy ma dostęp do zawartości depozytora oraz może sprawdzić historię zdarzeń w dowolnym okresie. Przydaje się to na przykład przy optymalizacji pracy serwisu sprzątającego, np. poprzez „odfiltrowanie” pomieszczeń, do których nie pobierano klucza od czasu ostatniego sprzątania.

Natomiast koronnym zagadnieniem jest tu bezpieczeństwo. Klucze, broń czy przedmioty są przechowywane w stalowych, monitorowanych depozytorach z automatycznym powiadamianiem o zdarzeniach innych niż prawidłowe, np. zwrot klucza lub przedmiotu przez inną osobę.

Z depozytorów korzystają obecnie instytucje centralne, przedsiębiorstwa, muzea, zakłady karne, banki, ambasady, przedsiębiorstwa komunalne i wiele innych podmiotów.

Różne systemy przechowywania przedmiotów: od kluczy po broń

Przechowywanie kluczy

Na rynku systemów zabezpieczeń dostępnych jest wiele rodzajów depozytorów. Pierwszym i najpopularniejszym typem urządzeń są depozytory na klucze – najczęściej mają one formę metalowych szafek z gniazdami, w które wkładane są klucze lub elektroniczne zawieszki dopinane do kluczy.

fot. materiały prasowe

Zwykle klucze w depozytorach przechowywane są na tzw. elektronicznych brelokach, nazywanych także bolcami czy trzpieniami. Wykorzystanie breloków nie łączy się z koniecznością wymiany istniejących kluczy, dlatego jest to najpopularniejsza metoda pozwalająca na identyfikację klucza przez depozytory kluczowe. Breloki, wraz z dołączonymi w sposób nierozbieralny kluczami, są deponowane przez użytkowników w depozytorach w blokowanych gniazdach znajdujących się na wspólnej tablicy, która dodatkowo jest zabezpieczona blokowanymi drzwiami. Sprawia to, że postronne osoby nie mają dostępu do kluczy.

Drugim sposobem przechowywania kluczy zamocowanych do elektronicznych breloków jest ich deponowanie w indywidualnych skrytkach (schowkach). Najczęściej stosuje się je w przypadku kluczy specjalnych, takich jak np. od kancelarii tajnej, sejfów, szaf pancernych, serwerowni itp.kle klucze w depozytorach przechowywane są na tzw. elektronicznych brelokach, nazywanych także bolcami czy trzpieniami. Wykorzystanie breloków nie łączy się z koniecznością wymiany istniejących kluczy, dlatego jest to najpopularniejsza metoda pozwalająca na identyfikację klucza przez depozytory kluczowe. Breloki, wraz z dołączonymi w sposób nierozbieralny kluczami, są deponowane przez użytkowników w depozytorach w blokowanych gniazdach znajdujących się na wspólnej tablicy, która dodatkowo jest zabezpieczona blokowanymi drzwiami. Sprawia to, że postronne osoby nie mają dostępu do kluczy.

Drugim sposobem przechowywania kluczy zamocowanych do elektronicznych breloków jest ich deponowanie w indywidualnych skrytkach (schowkach). Najczęściej stosuje się je w przypadku kluczy specjalnych, takich jak np. od kancelarii tajnej, sejfów, szaf pancernych, serwerowni itp.

fot. materiały prasowe

Inną metodą zabezpieczenia kluczy jest deponowanie ich we wkładkach. W tym przypadku nie wykorzystujemy, tak jak w poprzednich rozwiązaniach, breloków, ale identyfikatorem jest sam klucz. Wkładany jest on do przeznaczonego gniazda, czyli do wkładki zamka w depozytorze w pełni zgodnej z wkładką w zamku drzwi, do których pasuje klucz. Należy zaznaczyć, że ten sposób dostępny jest wyłącznie dla kluczy w ramach systemu klucza generalnego tzw. master-key.

Ważnym zagadnieniem jest także zarządzanie dostępem do klucza od wejścia do budynku. Przydaje się to m.in. do obiektów o charakterze innym niż biurowe, czy takich, w których rzadko przebywają ludzie. Mowa tutaj o np. stacjach elektroenergetycznych, gazowych lub radiowych, magazynach, składach czy innych, okazjonalnie użytkowanych budynkach, do których konieczne jest umożliwienie wejścia w ściśle określonym czasie. W takich miejscach można zastosować tubę podtynkową, która jest przeznaczona do przechowywania kluczy wejściowych.

Przechowywanie przedmiotów osobistych

Choć najczęściej przygodę z depozytorami rozpoczynamy od kluczy, to należy pamiętać, iż istnieją również urządzenia przeznaczone do przechowywania różnych przedmiotów. Zazwyczaj wszystkie rodzaje depozytorów od jednego producenta mogą działać w oparciu o jeden system, a co za tym idzie, do zarządzania i obsługi możemy wykorzystywać jedno oprogramowanie.

fot. materiały prasowe

Urządzenia służące do inteligentnego przechowywania przedmiotów osobistych, takich jak telefony komórkowe, laptopy czy tablety są drugim – po depozytorach kluczy – najpopularniejszym rozwiązaniem na rynku. Zasady ich działania są proste: mają mieć taką wielkość, by mogły przyjąć wszelkie przedmioty, których osoba nie chce lub nie może wnieść na określony teren, np. do strefy bezpieczeństwa lub choćby na spotkanie, które tego nie dopuszcza. Zasadnicza różnica w stosunku do depozytorów kluczy polega na tym, że depozytory kluczy wykorzystywane są z reguły przez pracowników danej organizacji, natomiast depozytory na telefony mogą być wykorzystywane przez różne osoby, które często mają z nimi kontakt po raz pierwszy. Często zdarza się, że na teren obiektu wojskowego, penitencjarnego, produkcyjnego czy po prostu do strefy bezpieczeństwa chcą wejść osoby spoza organizacji. Do tej pory zostawiały one swoje telefony u oficera dyżurnego lub w prostych skrytkach. Takie rozwiązania mają sporo wad, jak choćby zaangażowanie osób odpowiedzialnych za ochronę czy brak kontroli nad bezpieczeństwem zdeponowanych w dobrej wierze przedmiotów. Często stosowanym rozwiązaniem jest możliwość skorzystania z depozytora na telefony przy pomocy karty RFID otrzymanej na portierni, recepcji bądź wartowni – tu oczywiście taki depozytor powinien być wyposażony w tradycyjny czytnik kart zbliżeniowych, a wtedy będą mogli z niego korzystać również regularni pracownicy.

Przechowywanie broni

fot. materiały prasowe

Depozytory na broń to specyficzny typ urządzeń, ponieważ przechowywanie broni, jako jednej z nielicznych grup przedmiotów, jest uregulowanie prawnie Ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, a szerzej w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Paragraf 2 rozporządzenia mówi: „Broń i amunicję przechowuje się w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu, zwanym dalej »magazynem broni«, lub w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450”.

Jeśli mamy do przechowania więcej sztuk broni, warto skontaktować się z wybranym producentem i zapytać, ile egzemplarzy może on przechować w jednym depozytorze umieszczonym w sejfie. W zależności od rodzaju broni i sposobu jej identyfikacji, powinno to być od kilku do kilkunastu sztuk. Niezależnie od tego, jaki rodzaj depozytorów broni jest potrzebny, powinniśmy mieć informacje o stanie zajętości skrytki z bronią.

Depozytor jako „automatyczna recepcja”

Może zdarzyć się, że jedno lub więcej urządzeń, najczęściej na klucze lub karty zbliżeniowe, miałoby być umieszczone w obiekcie o charakterze noclegowym. Obiektem takim mogą być pojedyncze pokoje gościnne obsługiwane w ramach podległych budynków, jak również samodzielne placówki o przeznaczeniu zbliżonym do hotelowego.

fot. materiały prasowe

W tym wypadku warto wybrać rozwiązanie, które umożliwi przełączenie depozytora w tryb tzw. „automatycznej recepcji”. Praca w takim trybie umożliwia pobranie klucza bądź karty przez każdą osobę, która posiada odpowiedni kod. Warto zwrócić uwagę, aby urządzenie automatycznej recepcji umożliwiało również sterowanie kontrolą dostępu do drzwi wejściowych do budynku, do których dostęp powinien być możliwy tym samym kodem. Uprawnienia kodu dostępowego do automatycznej recepcji wygasają w sposób samoistny po zakończeniu pobytu w obiekcie noclegowym.

Automatyczna recepcja powinna mieć wygodny panel dotykowy. Przy pierwszym logowaniu gość powinien mieć możliwość prostego, intuicyjnego wybrania swojej wersji językowej, a następnie przeprowadzenia procedury zameldowania i pobrania klucza bądź karty do pokoju lub domku.

Bardziej zaawansowane, opcjonalne funkcjonalności systemu automatycznej recepcji, to wyposażenie w terminale płatnicze, skanery dowodów/paszportów, umożliwienie dokonania całego procesu zakupu i meldowania bezpośrednio przy depozytorze oraz połączenie/integracja z systemami rezerwacyjnymi typu booking. Dobrze wdrożone rozwiązanie pozwala na zautomatyzowanie procesu meldowania i bezobsługowe wydawanie kluczy.

Depozytory na dowolny przedmiot

fot. materiały prasowe

Mnogość rozwiązań na rynku daje właściwie nieograniczone możliwości przechowywania różnych, często nieoczywistych na pierwszy rzut oka przedmiotów. Znajdują się tacy odbiorcy, którzy potrzebują przechować takie rzeczy, jak: radiotelefony, plombownice, skanery magazynowe, karty zbliżeniowe. Są też mniej oczywiste przypadki, jak np. szpital przechowujący narkotyki z możliwością ich ważenia, czy zakład produkcyjny przechowujący płyny w dużych kanistrach.

Potrzeby w tym zakresie często wyprzedzają dostępne na rynku gotowe rozwiązania, dlatego też najlepiej skontaktować się bezpośrednio z wybranym producentem depozytorów i zapytać, czy jest w stanie zrealizować nietypowy projekt, zaspokajający konkretną potrzebę użytkownika. Nawet jeśli poszukiwane urządzenie nie było nigdy wdrożone, to w wielu przypadkach okazuje się, że przy niewielkich zmianach konstrukcji można zaadaptować urządzenia zaprojektowane do innych celów.

Opracowano na podstawie poradnika pn. „Depozytor jako element systemu bezpieczeństwa. Praktyczny poradnik dla osób zainteresowanych wdrożeniem systemu automatycznej identyfikacji kluczy i przedmiotów” [poradnik dostępny pod linkiem https://saik.pl/poradnik].