"Polska gospodarka nie będzie się mierzyć z recesją w tym roku" - ocenia wiceminister finansów Artur Soboń.

Gospodarka ma zdrowe fundamenty, dwie trzecie inflacji to import inflacji z zewnątrz. To jest coś, z czym mierzą się wszystkie państwa naszego regionu. Z ostrożnym optymizmem można patrzeć w przyszłość, nie potwierdzi się to, że będziemy mieli recesję w tym roku - powiedział Soboń podczas panelu "Inflacja" w trakcie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach.

Reklama

Oceniając wpływ stymulacji fiskalnej podczas pandemii zaznaczył, że daleko idąca interwencja w czasie pandemii uchroniła firmy przed utratą płynności.

W ubiegłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że PKB wzrósł o 5,1 proc. w 2022 r. (po rewizji o +0,2 pkt proc.) wobec 6,9 proc. rok do roku (po rewizji o +0,1 pkt proc.) wzrostu w 2021 r.

Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 27 ekspertów w marcu, zakłada wzrost na poziomie 0,8% w 2023 r., a następnie przyspieszenie do 2,7% w 2024 r. i wzrost o 3,2% w 2025 r.

Według centralnej ścieżki marcowej projekcji NBP, wzrost PKB sięgnie 0,9 proc. w 2023 r., a następnie przyspieszy do 2,1 proc. w 2024 r. oraz 3,1 proc. w 2025 r.