Wcześniej, w szacunku flash GUS podawał, że w marcu ceny rdr wzrosły o 16,2 proc., a mdm wzrosły o 1,1 proc.

W marcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 2,3%), odzieży i obuwia (o 5%) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 1,8%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,58 pkt proc., 0,19 pkt proc. i 0,1 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 0,9%) i rekreacji i kultury (o 0,3%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,08 pkt proc. i 0,02 pkt proc. - czytamy w komunikacie.

Reklama

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 24,6%), mieszkania (o 18,5%), rekreacji i kultury (o 16,4) oraz restauracji i hoteli (o 16,9%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 5,9 pkt proc., 4,6 pkt proc., 1 pkt proc. i 0,85 pkt proc., podano także.

Reklama

Zgodnie z ostatnimi danymi NBP w lutym br. inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 12 proc. licząc rok do roku. Według NBP najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest właśnie wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ.