Zwracając się do ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej, papież powiedział: Dzisiaj trwa trzecia wojna światowa zglobalizowanego świata, w którym konflikty dotyczą bezpośrednio tylko niektórych obszarów planety, ale w istocie angażują wszystkich.

Reklama

Apel Franciszka

Najbliższym i najnowszym przykładem jest właśnie wojna w Ukrainie ze śmiercią i zniszczeniem jako jej następstwami, atakami na infrastrukturę cywilną, które prowadzą do utraty życia ludzi nie tylko z powodu ładunków wybuchowych i przemocy, ale także głodu i zimna - oświadczył Franciszek.

Nie zapominajmy - wezwał- że wojna uderza szczególnie w osoby najsłabsze - dzieci, ludzi starszych, niepełnosprawnych i w niezatarty sposób rozrywa rodziny.

Mogę jedynie ponowić dzisiaj mój apel o natychmiastowe zakończenie tego bezsensownego konfliktu, którego skutki dotyczą całych regionów, także poza Europą z powodu reperkusji, jakie ma w dziedzinie energii i produkcji żywności, zwłaszcza w Afryce i na Bliskim Wschodzie - dodał papież.