Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji:

waga listopad listopad październik październik
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 17,5 0,7 17,9 1,8
Inflacja towarów 18,8 0,7 19,5 2,1
Inflacja usług 13,2 0,6 13 0,7
Żywność i napoje bezalkoholowe 26,59 22,3 1,6 22 2,7
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,32 10,3 0,5 9,9 0,8
Odzież i obuwie 4,47 6,8 -0,2 7 3,2
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,33 26,0 0,1 28,7 1,5
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,71 13,6 1,2 12,4 1,2
Zdrowie 5,69 9,1 0,6 8,5 0,7
Transport 9,54 14,4 -0,8 17,3 3,1
Łączność 4,9 5,0 1,3 3,3 0
Rekreacja i kultura 6,07 14,2 0,4 14,8 0,7
Edukacja 1,16 13,6 0,2 13,5 2
Restauracja i hotele 4,77 18,6 1,2 18,5 1,1
Inne towary i usługi 5,45 12,8 1,3 11,9 0,7