"Zbrodnie wojenne popełnione na Ukraińcach, na które jest coraz więcej dowodów, oraz ciągłe niszczenie infrastruktury cywilnej są rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego. Unia Europejska potwierdza swoje stanowcze zobowiązanie do pociągnięcia Rosji oraz wszystkich sprawców i wspólników do odpowiedzialności, a także silne poparcie dla śledztw prowadzonych przez prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego" - czytamy w projekcie konkluzji.

Reklama