Prezes PiS Jarosław Kaczyński skierował przesłanie do uczestników uroczystości otwarcia ciepłowni geotermalnej w Toruniu połączonej z konferencją "Bezpieczeństwo energetyczne Polski". W wydarzeniu biorą udział m.in. wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Reklama

"Pragnę wyrazić moją ogromną radość, że śmiałe słowo, które zainspirowało i zainicjowało to wspaniałe przedsięwzięcie, stało się ciałem" - podkreślił Kaczyński. Jak zaznaczył, realizacja tej inwestycji wymagała "pokonania wielu przeszkód, co wymagało wielkiego oddania sprawie, poświęcenia i ogromnej determinacji".

"Wizjonerska myśl" o. Rydzyka i zasłużony minister Szyszko

Prezes PiS zwrócił uwagę na wizjonerską myśl o. Tadeusza Rydzyka, inicjatora projektu. Wśród osób zasłużonych dla tego projektu wymienił śp. prof. Jana Szyszko, wieloletniego ministra środowiska w rządach PiS.

"Oddanie do użytku tej geotermalnej ciepłowni jest elementem dużo większej całości, jaką jest troska o bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Rozwijanie geotermii w ramach energetyki odnawialnej jest niezbywalną częścią tych starań, co znalazło wyraz w przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska 'Wieloletniego Programu Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce'" - napisał Kaczyński. Jego list przeczytał dyrektor biura prezydialnego PiS Michał Moskal.

"Cieszy, że o bezpieczeństwo energetyczne, które z punktu widzenia indywidualnego odbiorcy oznacza to, by było ciepło w naszych polskich domach, dbamy na wielu poziomach" - dodał Kaczyński.

Reklama

Wymienił inwestycje średniej wielkości - na mniejszą skalę, ale i tak duże przedsięwzięcia infrastrukturalne jak gazociąg Baltic Pipe, rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, budowa interkonektorów łączących Polskę z Litwą i Słowacją, czy też terminalu pływającego FSRU w Zatoce Gdańskiej wraz z gazociągami łączącymi go z krajowym systemem przesyłowym.

"Jako państwo i jako Polacy podejmujemy zatem wysiłki, byśmy byli bezpieczni. Wyzwań przed nami jest wiele, ale głęboko wierzę, że z pomocą wspaniałego środowiska skupionego czcigodnego ojca Tadeusza Rydzyka i wielebnych toruńskich redemptorystów stawimy im czoła" - napisał lider PiS.

Przed rozpoczęciem konferencji uroczyście otwarto i poświęcono ciepłownię, wykorzystującą ciepło z odwiertów geotermalnych. Ceremonia odbyła się w gronie przedstawicieli władz państwowych i miejskich, a także osób zaangażowanych w realizację projektów. Ciepło zasili kompleks Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, pobliskie sanktuarium, a także wznoszone muzeum oraz popłynie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Tomasz Więcławski, Jerzy Rausz