W sierpniowym raporcie EDO stwierdzono, że 47 proc. terytorium Europy znajduje się w stanie ostrzegawczym, z wyraźnym deficytem wilgoci w glebie, a 17 proc. - w stanie alarmowym, gdzie susza ma miejsce wpływ na roślinność.

Nasilenie suszy

"Poważna susza, która dotyka wiele regionów Europy od początku roku, nabrała rozpędu i nasiliła się na początku sierpnia" – czytamy w raporcie.

Reklama

Ucierpiały uprawy letnie, a plony kukurydzy w 2022 roku były niższe o 16 proc. niż średnia z poprzednich pięciu lat; plony soi i słonecznika spadły odpowiednio o 15 proc. i 12 proc.

Upały uderzają też w hydroelektrownie i innych producentów energii ze względu na brak wody do zasilania systemów chłodzenia, a także w żeglugę śródlądową.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz