Wiceminister przekazał w poniedziałek promesy dla ponad 30 samorządów z woj. warmińsko-mazurskiego, które otrzymały wsparcie z najnowszej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczonej dla terenów, na których zlokalizowane były Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Reklama

Jak zauważył, nieco ponad rok wcześniej uczestniczył w inauguracji pierwszej edycji programu skierowanego do obszarów popegeerowskich na Warmii i Mazurach, a teraz jest to już trzecia edycja tego programu. To pokazuje, że spotkał się on z ogromnym zainteresowaniem, bo potrzeby są ciągle ogromne - stwierdził.

Zdaniem wiceszefa MSWiA, w dyskusjach politycznych i medialnych, posłowie opozycji często pytają przedstawicieli rządu, jak długo będą jeszcze ogłaszane programy dla gmin popegeerowskich, skoro jest "przecież już ponad 20 lat po wszystkim".

Będziemy je ogłaszali i realizowali tak długo, jak długo będą potrzeby, tzn. jak długo te deficyty i niesprawiedliwości, które są konsekwencją modelu przyjętego w okresie transformacji ustrojowej przez ugrupowania liberalne, będą konieczne do wyrównania - zapewnił.

Setki milionów dla byłych PGR-ów

Poboży zaznaczył, że ważne inwestycje infrastrukturalne, drogowe i oświatowe zrealizowane z pierwszej edycji tego programu będą już niebawem otwierane. Wówczas - jak wspominał - było to 47 mln zł dla regionu, a obecnie jest to już blisko 320 mln zł. To jedna z największych kwot w całej Polsce - dodał.

Zdaniem wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego, niektóre skutki likwidacji PGR-ów w regionie są odczuwalne do dzisiaj, choćby w postaci najwyższego bezrobocia w skali kraju.

Wojewoda poinformował, że w obecnej edycji Programu Inwestycji Strategicznych połowa wszystkich dofinansowanych przedsięwzięć samorządowych w regionie to inwestycje drogowe (68 projektów). Pozostałe to różnego rodzaju projekty budowlane (35), wodno-kanalizacyjne (22) i oświatowe (10).

Mam nadzieję, że to, co w tej transzy rząd przekazał samorządom naszego województwa, będzie przede wszystkim służyło mieszkańcom. Będzie służyło tym, którzy będą decydować o sile naszej lokalnej gospodarki, którzy będą decydować, czy pozostać w swoich społecznościach lokalnych czy szukać sobie miejsca gdzie indziej. Mamy nadzieje, że będą chcieli wiązać swoją przyszłość w dalszym ciągu z naszym regionem - mówił.

Na Warmii i Mazurach dofinansowanie otrzymało 135 inwestycji. Największe w skali regionu wsparcie - po 7 mln 840 tys. zł - dostały powiaty: węgorzewski - na modernizację infrastruktury drogowej oraz działdowski - na przebudowę drogi między Gnojnem a Zakrzewem i od skrzyżowania w kierunku Wierzbowa.

Reklama

W ramach naboru, który trwał od 28 grudnia ub. r. do 11 marca br., samorządy mogły złożyć dwa wnioski – o 2 mln zł i o 5 mln zł w przypadku gmin oraz o 2 mln zł i 8 mln zł w przypadku powiatów, związków międzygminnych i powiatowo-gminnych. Wymagany wkład własny to 2 proc. wartości inwestycji.

Program Inwestycji Strategicznych, którego celem jest dofinansowanie samorządowych projektów, realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Gminy popegeerowskie niezależnie od przeznaczonej dla nich odsłony mogły ubiegać się o wsparcie również z innych edycji programu.

autor: Marcin Boguszewski