Pod koniec czerwca br. podczas konferencji prasowej przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) poinformowali o uzgodnionym porozumieniu między Agencją a przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZKRL) w zakresie zmian do regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy.

Reklama

W myśl zawartego porozumienia pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej i Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego i w oparciu o nowe: Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania, 8 lipca br. podpisanych zostało 181 umów z kontrolerami ruchu lotniczego - przekazała PAŻP.

Negocjacje zakończone sukcesem

Agencja podkreśliła, że "tym samym PAŻP zachowuje ciągłość zapewnienia służb ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej".

Podpisane umowy to sukces obu stron uczestniczących w rozmowach, zwieńczający proces negocjacyjny i gwarantujący pełną kontrolę polskiego nieba - podkreśliła PAŻP.

Szefowa PAŻP Anita Oleksiak mówiła pod koniec czerwca, że Agencja zaakceptowała oraz sukcesywnie wdraża 24 postulaty dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i przedstawiciele Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego pod koniec kwietnia br. podpisali porozumienie, które miało obowiązywać do 10 lipca br. W tym czasie strony miały pracować nad ostatecznym porozumieniem.

Z treści zamieszczonego wówczas w internecie porozumienia wynikało, że PAŻP zobowiązał się do niezwłocznego rozpoczęcia audytu organizacyjnego i niezbędnych restrukturyzacji. Z kolei ZZKRL miał rekomendować członkom powrót do pracy lub odpowiednio przedłużenie okresu wypowiedzenia do 10 lipca br. Związek zobowiązał się również m.in. przedstawić członkom warunki zatrudnienia w dniu 28 lipca br.

PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą i zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego.

autor: Aneta Oksiuta