Rządzący stolicą Rafał Trzaskowski zarobił w 2021 roku ponad 160 tysięcy złotych. Tymczasem okazuje się, że podlegli mu burmistrzowie zarabiają znacznie więcej. Rekordowe wynagrodzenie, ponad 225 tysięcy złotych, pobrała w 2021 roku burmistrz Targówka Małgorzata Kwiatkowska. Najniższą pensję za swoją pracę dostaje burmistrz Ochoty Dorota Stegienka - jedynie ponad 112 tysięcy rocznie i jest to jedyny włodarz dzielnicy, który zarabia mniej niż prezydent Warszawy.

Reklama

Ponad 200 tysięcy złotych rocznie zarabiają jeszcze: burmistrz Bemowa Urszula Kierzkowska - ok. 209 tys. i burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk - ok. 203 tys. Mniej niż oni, ale więcej niż Rafał Trzaskowski, ma burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski (ok. 182 tys.) oraz burmistrzowie: Śródmieścia - Aleksander Ferens i Mokotowa - Rafał Miastowski (obaj po ok. 178 tys.). Burmistrz Pragi-Południe Tomasz Kucharski zarabia ok. 174 tys., burmistrz Wesołej Marian Mahor ok. 173 tys. O tysiąc złotych mniej (ok. 172 tys.) dostają za swoją pracę burmistrzowie: Ursynowa - Robert Kempa i Woli - Krzysztof Strzałkowski.

Poniżej 170 tys., ale wciąż więcej niż prezydent stolicy zarabiają: burmistrz Włoch Jarosław Karcz (ok. 168 tys.), Żoliborza Paweł Michalec (ok. 163 tys.), burmistrz Pragi-Północ Ilona Soja-Kozłowska (ok. 161 tys.).

Na samym końcu listy płac jest burmistrz Ochoty Dorota Stegienka z rocznym zarobkiem ok. 112 tys. zł, o 48 tys. zł mniejszym niż Rafała Trzaskowskiego.

Dodatkowe przychody

Dla większości burmistrzów pensja urzędowa nie jest jedynym źródłem dochodu. Rekordzistą pod względem dodatkowych dochodów jest burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski. Zasiada również w Radzie Nadzorczej Veolia Energa Warszawa i stołecznym Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, za co rocznie otrzymuje ponad 98 tys. złotych. To plus wynagrodzenie za pełnienie funkcji radnego województwa mazowieckiego - ponad 32 tys. sprawia, że całkowity jego dochód wyniósł w 2021 roku ponad 312 tys. zł.

Nieco mniej z dodatkowych źródeł otrzymała burmistrz Bemowa Urszula Kierzkowska zasiadająca w Radzie Nadzorczej Miejskich Zakładów Autobusowych. Otrzymała z tego tytułu ponad 55 tys. zł. Razem z dietą radnej - prawie 32 tys., za rok 2021 osiągnęła dochód w wysokości prawie 298 tys. złotych.

Na trzecim miejscu uplasował się burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk, który jest członkiem Rady Nadzorczej warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej. Otrzymał za to w ubiegłym roku ponad 52 tys. złotych. Do tego dochodzi 14 tysięcy z tytułu umowy najmu oraz po 12,1 tys. zł za prawa autorskie i jak napisał w oświadczeniu "działalność wykonywaną osobiście". Razem burmistrz Bielan w 2021 roku uzyskał dochód w wysokości prawie 294 tys. zł.

Głównym źródłem dochodów prezydenta Rafał Trzaskowskiego jest praca w ratuszu (ponad 160 tys. zł.) oraz wykłady w Collegium Civitas (ponad 34 tys. zł), wynagrodzenie z tytułu praw autorskich od ZAiKS-u (18 tys.) i STOART-u (ponad 8 tys.) oraz z Polskiego Radia (216 zł).

Reklama

Prezydent Warszawy nie prowadzi żadnej działalności, nie zasiada w żadnych spółkach, spółdzielniach i fundacjach.

Autorka: Marta Stańczyk