Donald Tusk wziął w poniedziałek wraz z politykami PO, byłymi wojskowymi, dyplomatami i ekspertami ds. bezpieczeństwa, wziął udział w Forum Eksperckim pt. "Jak zwiększyć bezpieczeństwo Polski? Rekomendacje na szczyt NATO". Wśród postulatów tych znalazło się m.in. zwiększenie obecności sił NATO na terytorium Polski i państw bałtyckich, rozbudowa systemu obrony powietrznej w naszym kraju, integracja Ukrainy z NATO, a także włączenie Sojuszu Północnoatlantyckiego w proces uniezależniania Zachodu od surowców z Rosji.

Reklama

Na początku poniedziałkowej konferencji lider Platformy Obywatelskiej zadeklarował, że jej celem jest wsparcie dla polskich władz przed zaplanowanym na 29 i 30 czerwca szczytem NATO w Madrycie. Zapowiedział, że zaprezentowane podczas forum rekomendacje zostaną przesłane prezydentowi Andrzejowi Dudzie i członkom rządu Mateusza Morawieckiego. Mam apel do rządzących i przedstawicieli Polski w Madrycie, aby korzystali z oferty opozycji i naszej dobrej woli. Chcemy wesprzeć polskie władze w staraniach o większe zaangażowanie Zachodu na rzecz Ukrainy, wygranej i pokoju, a także na rzecz Polski i całego regionu - powiedział Tusk.

Zwrócił uwagę, że w Polsce, zarówno wśród głównych sił politycznych, jak i w społeczeństwie, nie ma podziału w kwestii rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz poszerzenia NATO i UE. To jest, jak sądzę nie tylko w moim przekonaniu, coś absolutnie bezcennego - że konsensus w tych sprawach jest właściwie pełny, i warto byłoby to wykorzystać - podkreślił.

Do głównych celów, które powinny przyświecać polskich władzom w Madrycie, zaliczył przede wszystkim skłonienie Zachodu do większego zaangażowania we wsparcie Ukrainy oraz wyrażenia zgody na rozszerzenia NATO oraz UE o kolejne kraje, w tym Ukrainę i Mołdawię, a w dalszej perspektywie także Gruzję. "Rzadko przypominamy słowa z preambuły Traktatu Północnoatlantyckiego, które powinny być zawsze w głowach tych, którzy będą decydowali o pomocy dla Ukrainy i jej zakresie: +Strony niniejszego traktatu są zdecydowane ochraniać wolność, wspólne dziedzictwo i cywilizację swych narodów, oparte na zasadach demokracji, wolności i jednostki, i rządach prawa" - mówił lider PO.

Apel Tuska do rządzących

Reklama

Tusk zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy i rządu, by działali na rzecz jedności, zarówno tu w Polsce, jak i na Zachodzie. Jedność UE i jedność wspólnoty Zachodu, w tym jedność militarna NATO daje nam wszystkim gwarancje bezpieczeństwa. Żaden z globalnych konkurentów, oponentów czy niestety przeciwników nie ma szans z Zachodem jeśli ten Zachód jest naprawdę zintegrowany - podkreślił były premier.

Reklama

Jak dodał, politycznym zadaniem numer jeden dla prezydenta Dudy i premiera Morawieckiego jest, aby wreszcie zaczęli działać na rzecz wzmocnionej integracji Zachodu i UE. Żeby nigdy już nie ulegli pokusie, aby rozbijać czy osłabiać tę integrację, bo to jest warunek bezpieczeństwa narodu polskiego i naszego państwa, a także całego kontynentu - zaznaczył szef PO.

Co jeszcze działo się na konferencji?

Podczas konferencji parlamentarzyści i europosłowie PO oraz eksperci zaprezentowali swe rekomendacje dotyczące zbliżającego się szczytu w Madrycie. Podzielono je na 10 bloków, obejmujących takie kwestie, jak potrzeba przyjęcia nowej strategii NATO będącej odpowiedzią na agresję Rosji na Ukrainę, obecność wojskowa NATO w Polsce i Europie Wschodniej, obrona przeciwrakietowa Polski i NATO, wsparcie dla Ukrainy, "otwarte drzwi" do Sojuszu Północnoatlantyckiego, praca nad projektami obronnymi UE, które miałyby uzupełniać działania NATO, bezpieczeństwo energetyczne, cyberobrona, zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego, a także wzmocnienie wywiadowcze i kontrwywiadowcze NATO.

Były szef MSZ, europoseł Radosław Sikorski ocenił, iż Rosja definiuje swą suwerenność jako zdolność do bezkarnego łamania wszelkich zasad. To jest bardzo niebezpieczna doktryna, na którą świat nie może nie odpowiedzieć. Rosja złamała już to, do czego sama się zobowiązała w Karcie Narodów Zjednoczonych, dokumentach OBWE, Rady Europy oraz Rady NATO-Rosja - wskazał Sikorski. Dodał, iż Europa Zachodnia postrzega agresję rosyjską na Ukrainę głównie jako problem naszego regionu, a nie problem swój. Zwrócił uwagę na rosyjskie groźby użycia taktycznej broni jądrowej przez Rosję, z czym - jak podkreślił - Zachód też musi sobie poradzić. Nie wiemy jak Rosja definiuje atak na Rosję. Atak na Krym jest atakiem na Rosję? - zastanawiał się europoseł.

Nowa strategia NATO powinna - według PO - obejmować m.in. powrót USA do przywódczej roli na Zachodzie, a także budowę jedności ideowej i systemowej Sojuszu.

B. szef MON Tomasz Siemoniak i b. szef Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysław Gocuł opowiedzieli się za zwiększeniem obecności sił Paktu Północnoatlantyckiego do 30 tys. żołnierzy oraz ustanowieniem stałego dyżuru okrętów NATO na Bałtyku. Należałoby rozmieścić na terenie Rzeczpospolitej minimum ekwiwalent dywizji wraz z elementami wsparcia bojowego i zabezpieczenia oraz komponentem morskim oraz po jednej brygadzie w państwach bałtyckich - powiedział gen. Gocuł.

B. wiceszef MON Czesław Mroczek i inny były szef Sztabu Generalnego WP, gen. Mieczysław Cieniuch mówili o potrzebie objęcia przez NATO terytorium Polski wielowarstwowym systemem obrony powietrznej, w szczególności rakietowej. Bezpieczne niebo, to bezpieczni mieszkańcy i bezpieczne funkcjonowanie państwa- powiedział Mroczek.

B. minister obrony, senator Bogdan Klich i b. szef Służby Wywiadu Wojskowego gen. Radosław Kujawa wskazali na konieczność jak najszybszego przyjęcia do NATO Szwecji i Finlandii. Polityka otwartych drzwi to jest jeden z fundamentów NATO, te drzwi muszą pozostać otwarte dla Ukrainy, zgodnie z deklaracją, którą Sojusz sformułował w 2008 roku podczas szczytu w Bukareszcie. Aby to się stało, trzeba koniecznie przyspieszyć i wzmocnić integrację Ukrainy z NATO - przekonywał Klich. Weług niego Pakt musi pomóc Ukrainie wygrać wojnę z Rosją.

Europosłanka Elżbieta Łukacijewska i gen. Bogusław Pacek zaproponowali zbudowanie na poziomie NATO centrum wsparcia militarnego Ukrainy. Polska powinna zainicjować stworzenie porozumienia państw sąsiedzkich, zwłaszcza że zarówno Partnerstwo Wschodnie, jak i Grupa Wyszehradzka nie działają tak, jak powinny - oceniła Łukacijewska. Celem takiego porozumienia miałoby być - według niej - wspieranie europejskich aspiracji Ukrainy. Kolejny postulat, to utworzenie polsko-ukraińskiego centrum logistyczno-informacyjnego - dodała.

Ekspert Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Włodzimierz Ehrenhalt postulował m.in. opracowanie wspólnego cywilno-wojskowego systemu zarządzania zasobami energetycznymi państw członkowskich NATO, a także prowadzeniem wspólnych negocjacji surowcowych. "W przypadku konfliktu struktury NATO powinny takie negocjacje przejąć" - dodał.

B. szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz, omawiając pomysły dotyczące cyberobrony, przekonywał, że możliwe jest wprowadzenie NATO-wskiego mechanizmu preautoryzacji, stosowanego dotąd w przypadku zagrożeń powietrznych, w odniesieniu do zagrożeń w cyberprzestrzeni. Niech Rada Północnoatlantycka upoważni dowódcę połączonych sił w Europie do samodzielnego uruchamiania działań aktywnych w cyberprzestrzeni. Skoro już to działa w zakresie obrony lotniczej, niech także zostanie ta autoryzacja wprowadzona w zakresie cyberprzestrzeni - powiedział Sienkiewicz.

Podczas konferencji mowa była ponadto o potrzebie utworzenia dowództwa cybernetycznego NATO, budowie operacyjnego wywiadu NATO, a także rozbudowie struktur kontrwywiadu Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Autor: Marta Rawicz