W celu przeciwdziałania bezprecedensowym zagrożeniom dla bezpieczeństwa narodowego, suwerenności i integralności terytorialnej naszego państwa rząd na polecenie prezydenta Ukrainy uchwalił decyzję o zakończeniu obowiązywania porozumienia z Rosją o ruchu bezwizowym - przekazał Szmyhal.

Reklama

Obowiązek wizowy dla obywateli Rosji zacznie obowiązywać 1 lipca 2022 r.