Mołdawska polityk w rozmowie z agencją wyjaśniła, że wzmocnienie sił zbrojnych Kiszyniowa jest konieczne w związku ze wzrostem zagrożenia w regionie po rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Mołdawia w cieniu Ukrainy

Gavrilita wyraziła obawę, że przedstawiona w marcu kandydatura Mołdawii do Unii Europejskiej pozostanie w cieniu dążeń Ukrainy do integracji z Unią.

Reklama

Podczas gdy wszystkie oczy zwrócone są na Ukrainę, która stara się przyspieszyć proces przystąpienia do UE, Republika Mołdawii obawia się, że jej własne starania o członkostwo zostaną zapomniane - powiedziała premier.

Gavrilita wezwała też podmioty międzynarodowe do wsparcia finansowego dla Mołdawii, przypominając, że Kiszyniów potrzebuje co najmniej 400 mln euro, aby utrzymać stabilność zadłużenia i kontrolę nad walutą