Decyzja została podjęta w środę w Brukseli na spotkaniu Komitetu Stałych Przedstawicieli. Zalecenie musi teraz zostać formalnie przyjęte przez Radę w procedurze pisemnej. Stanie się to prawdopodobnie 19 kwietnia.

Wymiana hrywny w całej UE

Zalecenie zachęca państwa członkowskie, aby stworzyły krajowe programy, pozwalające wymieniać hrywny na zbliżonych warunkach w całej UE. Dzięki takim programom każdej osobie przemieszczonej z Ukrainy (w tym na każde dziecko) przysługiwałoby prawo do wymiany do 10 tys. hrywien (około 310 EUR). Wymiana byłaby bezpłatna i przebiegałaby według kursu publikowanego przez Narodowy Bank Ukrainy. Programy trwałyby co najmniej trzy miesiące.

Reklama

Zalecenia nie są aktami prawnie wiążącymi. Zatem o kształcie i realizacji programów zdecydują same państwa członkowskie. Część państw UE już wprowadziła rozwiązania w tej kwestii.

Zawieszenie wymiany przez Bank Ukrainy

Z uwagi na rosyjską agresję zbrojną Narodowy Bank Centralny Ukrainy musiał zawiesić wymianę hrywny na waluty obce, aby chronić ograniczone rezerwy walutowe swojego kraju. To wpłynęło na wymienialność hrywny w państwach UE: wiele banków nie chciało jej kupować z uwagi na ryzyko kursowe.