W świetle okrucieństw popełnianych przez armię rosyjską pilniejsze niż kiedykolwiek jest wzmocnienie naszej współpracy w ramach UE i z naszymi międzynarodowymi partnerami, w tym USA i Ukrainą, oraz wzmocnienie naszych wysiłków, aby zatrzymać finansowanie machiny wojennej Kremla. Przypomnę jednak, że samo przyjęcie sankcji nie wystarczy. Ważne jest również, aby śledzić nasze postępy i egzekwować w praktyce naszą politykę sankcji. Wzywam wszystkie państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu wyegzekwowania sankcji, a te, które jeszcze tego nie zrobiły, do niezwłocznego składania sprawozdań Komisji - powiedział komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

Reklama

Komisarz ds. usług finansowych, stabilności finansowej i unii rynków kapitałowych Mairead McGuinness powiedziała, że sankcje mają kluczowe znaczenie dla uderzenia w reżim Putina i osoby współwinne wojny.

Współpracujemy z państwami członkowskimi, aby dalej zwiększać sprawozdawczość na temat aktywów zamrożonych w całej UE i dzielić się najlepszymi praktykami, w tym z partnerami międzynarodowymi. Naszą siłą jest jedność, zarówno w UE, jak i z naszymi partnerami na całym świecie. Razem stoimy za Ukrainą - powiedziała.

Grupa zadaniowa KE

Reklama

Jednym z celów grupy zadaniowej, powołanej przez KE do zajmowania się kwestią zamrażania rosyjskich i białoruskich aktywów, jest zbadanie powiązań między aktywami należącymi do osób objętych sankcjami UE a działalnością przestępczą. W tym kontekście grupa zadaniowa zwróciła się do wszystkich państw członkowskich o udostępnienie informacji na temat dotychczas zamrożonych aktywów w ich odpowiednich jurysdykcjach.

Chociaż prace trwają, a państwa członkowskie są w trakcie gromadzenia i udostępniania informacji, jak dotąd ponad połowa państw członkowskich zgłosiła Komisji środki podjęte w celu zamrożenia aktywów. Poinformowały o zamrożonych aktywach o wartości 29,5 mld euro, w tym o aktywach takich jak jachty, helikoptery, nieruchomości i dzieła sztuki o wartości prawie 6,7 mld euro. Ponadto zablokowano transakcje opiewające na około 196 mld euro.