- Są prowadzone konsultacje wewnątrzunijne, przede wszystkim rozmawia na temat zamknięcia portów dla rosyjskich statków pan premier Mateusz Morawiecki, podejmuje inicjatywy z tym związane. Ja miałem okazję w dniu wczorajszym rozmawiać z ministrem transportu Republiki Federalnej Niemiec i on powiedział wyraźnie, że taka decyzja, zdaniem rządu niemieckiego, powinna zostać podjęta - powiedział Adamczyk.

Reklama

- Jesteśmy przekonani, że to powinna być decyzja wspólna Unii Europejskiej, bo wówczas takie sankcje odnoszą skutek - dodał. Adamczyk poinformował, że minister transportu Litwy prowadzi już rozmowy na ten temat z państwami nadbałtyckimi.

Nie tylko statki pod rosyjską banderą

Szef resortu infrastruktury wyjaśnił, że zakaz ma dotyczyć nie tylko statków pływających pod rosyjską banderą, ale i statków kontrolowanych, czarterowanych, albo obsługiwanych przez jakąkolwiek osobę powiązaną z Rosją.

Wielka Brytania jeszcze w poniedziałek zadeklarowała zakaz zawijania do brytyjskich portów dla wszystkich statków "będących własnością, eksploatowanych, kontrolowanych, czarterowanych lub zarejestrowanych przez Rosję bądź pływających pod rosyjską banderą". We wtorek postanowienie weszło w życie.

- Mam nadzieję, że Unia Europejska, że Komisja Europejska doprowadzi do tego, że będziemy mieli tożsame restrykcje z tymi, które podjęła Wielka Brytania - powiedział Adamczyk.

Środa jest siódmym dniem inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Władze Federacji Rosyjskiej określają prowadzone działania jako "specjalną operację wojskową". W związku z rosyjską napaścią na Ukrainę wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne.