Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego trafił do konsultacji publicznych. Zakłada on waloryzację częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium za jeden dzień pobytu, czyli wzrost tych kosztów za dwudziestojednodniowy turnus w przedziale od 10,5 zł do 42 zł.

Reklama

Dlaczego wzrastają ceny?

Jak uzasadniono, podniesienie tych kosztów "wynika ze wzrostu cen produktów spożywczych, energii elektrycznej, wody, środków czystości niezbędnych do funkcjonowania sanatorium uzdrowiskowego".

"Projekt rozporządzenia wprowadza zmianę polegającą na waloryzacji poziomu finansowania ponoszonych przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu o wskaźnik określony w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. o 5,1 proc. W związku z powyższym odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie ponoszonej przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym wzrośnie łącznie za 21-dniowy turnus od 10,50–42 zł" - napisano w ocenie skutków regulacji.

Reklama

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.