10 lutego 2022 r. w głosowaniu w sprawie koncesji dla programu TVN7 nie osiągnięto wymaganej większości. Trzy głosy były za przyznaniem koncesji (Przewodniczący Witold Kołodziejski, min. Teresa Bochwic i min. Elżbieta Więcławska-Sauk), a dwa przeciwko przyznaniu koncesji (min. Andrzej Sabatowski i prof. Janusz Kawecki). W związku z tym, głosowanie pozostało bez rozstrzygnięcia - podała KRRiT.

Reklama

Przytoczyła także słowa prof. Kaweckiego, który podkreślił, że jako "członek organu konstytucyjnego samodzielnie podejmujący decyzje" przy ich podejmowaniu musi kierować się wymaganiami zapisanymi przede wszystkim w Konstytucji oraz w ustawie o radiofonii i telewizji.

Już przy analizie wniosku TVN SA o przyznanie koncesji na program TVN24 na kolejny okres KRRiT wykazała, iż struktura kapitałowa wnioskodawcy narusza wymagania występujące od 2004 roku w ustawie o radiofonii i telewizji. A wynika to z tego, iż podmiotem dominującym w strukturze kapitałowej TVN SA stawały się kolejno podmioty, których siedziby znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym - wskazał Kawecki.

Koncesja dla TVN24

Przypomniał, że we wrześniu ub.r. KRRiT większością głosów przyjęła jednak uchwałę o przyznaniu koncesji na program TVN24. - Ja głosowałem przeciw tej uchwale. Na podstawie wcześniej przyjętej uchwały nr 230/2021 przewodniczący KRRiT miał wezwać wszystkich nadawców, których struktura kapitałowa nie jest zgodna z wymaganiami ustawowymi do przywrócenia stanu spełniającego wymagania ustawowe - zaznaczył.

Jak zauważył, struktura kapitałowa TVN SA, który wnioskuje o przyznanie koncesji na program TVN7 na kolejny okres, jest "nadal identyczna jak przy rozpatrywaniu wniosku o koncesję na program TVN24". - Tak więc, obecnie głosuję identycznie tzn. zgodnie z poprzednim rozpoznaniem - zaakcentował członek Krajowej Rady.

Z kolei zaś prezydent RP, w uzasadnieniu swego stanowiska w sprawie braku zgody na podpisanie ustawy z 11 sierpnia 2021 r., zgłoszonej przez grupę posłów, nie odniósł się do przedstawionego powyżej problemu niezgodności struktury kapitałowej wnioskodawcy z już obowiązującym prawem. Miałem nadzieję, że przed podjęciem decyzji przez prezydenta RP dojdzie do spotkania z KRRiT i wtedy będziemy mogli przedstawić nasze argumenty. Pomimo wielokrotnie przedstawianej prośby, do spotkania nie doszło - dodał w zamieszczonej na stronie KRRiT wypowiedzi.

Koncesja na nadawanie naziemne dla TVN7 wygasa 25 lutego, ale dzięki holenderskiej licencji program będzie można po tej dacie nadal oglądać w sieciach kablowych i na platformach cyfrowych. Czwartkowe głosowanie KRRiT w tej sprawie było trzecim bez rozstrzygnięcia. Wniosek do Krajowej Rady o przedłużenie koncesji został złożony przez TVN Grupa Discovery w grudniu 2020 r.
Reklama