Projekt reguluje także kwestię rekompensat dla organizatorów usług kolejowych oraz ważności dokumentów marynarskich. - Wydłużony zostanie […] termin na dokonywanie płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego – do 30 września 2022 r. – czytamy w komunikacie.

Reklama

Zgodnie z projektem ze względu na spadek przychodów przewoźników kolejowych rząd chce utrzymać dofinansowanie rekompensat za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w pasażerskich przewozach kolejowych do końca br.

Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  • Wydłużony zostanie – z 31 marca 2022 r. na 30 września 2022 r. – termin na dokonywanie płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego.
  • Umożliwione zostanie zachowanie ważności dokumentów marynarskich do 90 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
  • Przedłużone zostanie – do 31 grudnia 2021 r. – dofinansowanie rekompensat za świadczenie, zleconych przez organizatorów, usług publicznego transportu zbiorowego w pasażerskich przewozach kolejowych.
  • Z uwagi na skutki pandemii COVID-19 związane z ograniczeniami w przewozie towarów i pasażerów statkami na rzekach, planowane jest zwolnienie przewoźników z opłat za korzystanie z publicznych rzek i śluz. Dodatkowo z opłat tych zwolnieni będą także turyści pływający statkami. Zwolnienie będzie dotyczyć sezonu żeglugowego od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.
  • O 12 miesięcy przedłużony zostanie okres obowiązywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy.
  • Minister Infrastruktury przejmie zadania dotyczące melioracji wodnych w celu przeprowadzenia reformy zwalczającej suszę w rolnictwie.