Przyjęty przez rząd dokument zakłada, że na dokończenie umocnień na granicy zostanie przeznaczone 500 milionów złotych, choć - jak zastrzegł rzecznik - konkretna kwota będzie znana dopiero, gdy powstanie dokumentacja inżynieryjna planowanej konstrukcji, która będzie uwzględniała specyfikę terenu na danym odcinku granicy.

Reklama