W rezolucji przyjętej 536 głosami za, przy 96 głosach przeciw i 50 wstrzymujących się, PE wzywa "Unię Europejską i jej państwa członkowskie do współpracy na rzecz ułatwienia ewakuacji zagrożonych obywateli UE i Afgańczyków, w szczególności za pomocą bezpiecznych korytarzy".

Reklama

Program wizowy dla afgańskich kobiet

Jak napisano na stronie PE, europosłowie "z zadowoleniem przyjęli" plan zorganizowania przez Komisję Europejską pod koniec września forum na temat uchodźców afgańskich. "Strategia Unii powinna traktować priorytetowo pomoc w przesiedleniach dla osób najbardziej zagrożonych, a także inne środki uzupełniające, takie jak przyznawanie wiz humanitarnych i specjalny program wizowy dla afgańskich kobiet, starających się uciec przed reżimem talibów" - brzmi informacja PE.

Parlament przypomina też, że pod koniec sierpnia ministrowie spraw wewnętrznych 27 krajów UE zgodzili się wesprzeć sąsiednie kraje Afganistanu w przyjmowaniu uchodźców, obawiając się napływu migrantów do UE, porównywalnego z tym z 2015 roku.

Co z uznaniem rządu talibów?

Reklama

Europosłowie przyznali również, że kontakty operacyjne z rządem talibów "są niezbędne ze względów logistycznych, operacyjnych i humanitarnych, aby zapewnić pomoc humanitarną potrzebującym cywilom oraz umożliwić bezpieczny wyjazd cudzoziemcom i Afgańczykom, którzy chcą opuścić kraj".

Podkreślają jednak, że "te kontakty powinny pozostać ściśle ograniczone do odpowiednich celów na tym etapie" i obecnie "nie są spełnione warunki do politycznego uznania rządu talibów w Afganistanie".