Władze Małopolski do wtorku, 14 września, miały czas, aby odpowiedzieć na warning letter, czyli list ostrzegający Komisji Europejskiej przed możliwą utratą środków unijnych w przypadku dalszego obowiązywania uchwały z 2019 r. "w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych". KE uznała, że deklaracja narusza prawa mniejszości seksualnych.

Reklama

Jak poinformował marszałek Małopolski Witold Kozłowski, odpowiedzią na maile KE, w tym ten pierwszy z 14 lipca, jest właśnie powołanie pełnomocnika i rady ds. równego traktowania i praw rodziny. 13 września zarząd województwa przekazał pismo w tej sprawie do pełnomocnika rządu ds. równego traktowania. My nie odpowiadamy bezpośrednio Komisji Europejskiej, robi to pełnomocnik rządu ds. równego traktowania – powiedział PAP marszałek.

Dzisiaj zamyka się pewien okres, wiec informujemy, jakie na tym etapie jest nasze odniesienie do tematu – powiedział na wtorkowym briefingu prasowym Witold Kozłowski.

Pismo, które 13 września zarząd województwa przekazał pełnomocnikowi rządu ds. równego traktowania, jest jedynym na dotychczasowe maile od urzędników KE. Na przestrzeni tych dwóch miesięcy – jak zaznaczył marszałek – władze województwa wielokrotnie konsultowały się z przedstawicielką KE Marią Galewską (opiekunka Małopolski z ramienia KE), przedstawicielstwem pełnomocnika rządu ds. równego traktowania, ale i z marszałkami innych województw i wieloma organizacjami, która zajmują się tematyką równego traktowania. Marszałek otrzymywał wiele pism od organizacji katolickich, a także spotkał się z – jak powiedział – hejtem.

Traktujemy sprawę bardzo poważnie. Nikt nie może w jakikolwiek sposób przez kogokolwiek czuć się dyskryminowany – zaznaczył Kozłowski.

Skład pełnomocnika i rady ds. równego traktowania i praw rodziny będzie ustalony – jak zaznaczył marszałek – "tak szybko jak to możliwe".

Reklama

Pełnomocnik ds. równego traktowania

W związku z powołaniem pełnomocnika i rady, Departament Rodziny Zdrowia i Spraw Społecznych zmieni nazwę na Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej. To dyrektor tego departamentu ma pełnić funkcję pełnomocnika ds. równego traktowania.

W skład rady wejdą: rzecznik funduszy europejskich, koordynator zespołu radców prawnych, trzech przedstawicieli wszystkich klubów w sejmiku oraz dwóch przedstawicieli strony społecznej – organizacji zajmujących się tematyką równego traktowania i rodziny. W tym tygodniu zarejestrowane organizacje mają dostać pisma z prośbą o wskazanie przedstawiciela do rady.

Jednym z pierwszych zadań rady ma być wydanie opinii o deklaracji ws. LGBT z 2019 r. Rada ma pełnić funkcję przede wszystkim opiniodawczą dla samorządu. Celem rady jest aktywne wspieranie działań samorządu województwa małopolskiego w zakresie zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny, szczególnie w przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną, a także dbałość o przestrzeganie konstytucyjnych praw rodzin – zaznaczył marszałek.

Dopytywany, czy marszałkowie pozostałych województw, które przyjęły podobne uchwały i otrzymały listy ostrzegające z KE, także powołały takiego pełnomocnika i radę, odpowiedział, że nie, ale z zainteresowaniem patrzą na działania małopolskich władz.

Kozłowski podkreślił również, że KE w żadnym piśmie nie postawiła warunku, że jeśli Małopolska nie unieważni deklaracji, to nie otrzyma funduszy.

Sejmik Województwa Małopolskiego na sesji 20 sierpnia nie uchylił deklaracji, o co wnosiła opozycja. Za pozostaniem przy obecnie obowiązującym dokumencie głosowało 23 radnych, 14 było przeciw.

3 września zastępca dyrektora generalnego Departamentu Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej Normunds Popens poinformował władze pięciu województw, m.in. małopolskiego, o wstrzymaniu prac nad programem REACT-EU, który zakładał wsparcie przedsiębiorców i sektora ochrony zdrowia w związku z pandemią.

Popens poinformował też, że 14 lipca zostało wszczęte postępowanie przeciwko Polsce za łamanie praw osób LGBTIQ. W piśmie czytamy, że w sprawie praw osób LGBTIQ KE kierowała już wcześniej zapytania do polskich władz. Odpowiedź, zdaniem Popensa, była niewystarczająca. Jeśli kolejne również będą takie, KE może zadecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W ubiegłym tygodniu (8 września) prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wystosował pismo do Komisji Europejskiej, w którym apeluje o indywidualną ocenę działań miasta na rzecz osób LGBT, niezależnej od decyzji podejmowanych przez władze województwa małopolskiego.

29 kwietnia 2019 roku sejmik województwa małopolskiego, w którym większość ma PiS, 22 głosami "za" przyjął deklarację "w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych". Napisano w niej, że "sejmik województwa małopolskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej konstytucji, a także ingerują w porządek społeczny". Radni zadeklarowali w dokumencie "wsparcie dla rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz obronę systemu oświaty przed propagandą LGBT zagrażającą prawidłowemu rozwojowi młodego pokolenia".