"Pokrzyczeli,w paroksyzmach wściekłej bezsilności dali pokaz "oksfordzkiego" buractwa. Nie pomógł im #krulUE, ani egzaltowane tyrady red. Lisa. Przegrali. "Demokraci"od siedmiu boleści kwestionują demokratyczną większość,a my cierpliwie robimy to, co obiecaliśmy Polakom" - napisał Joachim Brudziński na Twitterze.

Reklama

"Lex TVN"

Sejm przyjął w środę nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Za ustawą głosowało 228 posłów, przeciw było 216, wstrzymało się 10.

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, autorstwa PiS, zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zdaniem wielu dziennikarzy, ekspertów i polityków opozycji projekt jest wymierzony w Grupę TVN, bo wejście w życie zawartych w projekcie przepisów może oznaczać konieczność sprzedaży TVN-u przez amerykański koncern Discovery.

Według projektu koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG. Porozumienie proponuje, aby katalog państw mających dostęp do rynku medialnego w Polsce obejmował państwa należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w tym Stany Zjednoczone.