Mogę dzisiaj potwierdzić naszą sprawczość, naszą skuteczność i konkret. Tym konkretem jest największy w historii Polski program budowy dróg. Program, który opiewa na kwotę bliską 300 miliardów złotych. To coś bez precedensu. To program, który również dzięki pracom eksperckim min. Adamczyka tworzy spójną całość infrastrukturalną w ramach ojczyzny. To mnóstwo łączników, nowych zjazdów, obwodnic, które tworzą znakomite perspektywy rozwojowe - mówił premier Mateusz Morawiecki przy okazji otwarcia odcinka Via Baltica na Podlasiu.Czasami borykamy się z praktycznymi problemami, z niektórymi wykonawcami trzeba się było rozstać - tłumaczył Morawiecki. Ale mamy plan awaryjny i myślę, że ten odcinek będzie zakończony w ciągu 2-2,5 roku, tak żeby cała trasa była przejezdna - dodał.

Reklama