- Trend do socjalizmu, czy do wprowadzenia rządów centralistycznych, czy autorytarnych przyspiesza - ocenił Grodzki, który otwierał drugi dzień Forum. - To już Marks pisał, że w miarę postępów socjalizmu walka klas się nasila i ta klasa samorządowa niestety musi dać odpór temu, co szykuje tzw. nowy ład, który osobiście oceniam, jako największą zmarnowana szansę dla Polski - powiedział.

Reklama

- W ferworze dyskusji jak państwo wiecie nowy ład jest tak nazywany, ale tak naprawdę te pieniądze mówią o zwiększeniu odporności - kontynuował marszałek Senatu. - Tam jest w tytule zwiększenie odporności na pandemię, kryzysy gospodarcze i społeczne. Aktualna władza jakby tego nie dostrzega i myślę, że to wypłynęło wczoraj w dyskusji i wypłynie w odniesieniu do zdrowia pewnie jeszcze i dziś - podkreślał Grodzki.

Forum "Samorząd Przyszłości" zorganizował zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz. Spotkanie samorządowców, parlamentarzystów i naukowców koncentruje się na wyzwaniach czasu pandemii i wychodzenia z kryzysu. Jego uczestnicy rozmawiają na temat spraw publicznych, gospodarczych, funduszy unijnych, praworządności i ekologii.