Nadkom. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji, przekazała PAP we wtorek, że funkcjonariusze z białostockiego zarządu biura wspólnie z podlaskimi przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 7 osób, w związku ze śledztwem dotyczącym działalności grupy przestępczej wyłudzającej pieniądze z budżetu Unii Europejskiej.

Reklama

Oszustwo "na branżę higieniczną"

- Na podstawie zebranego materiału dowodowego funkcjonariusze przeprowadzili działania na terenie województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego. Przeszukano kilkanaście miejsc zamieszkania oraz obiekty użytkowane przez podejrzanych i siedziby podmiotów gospodarczych, zabezpieczając przy tym dokumentację, komputery, nośniki danych i telefony, które są poddawane dokładnej analizie – przekazała nadkom. Jurkiewicz.

W toku postępowania prowadzonego pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku ustalono, że podejrzani uzyskiwali środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego reprezentowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. "Podejrzani przedkładali dokumenty potwierdzające nieprawdę w celu uzyskania dofinansowania projektów wdrażających innowacyjne linie technologiczne z branży higienicznej. Posługiwali się dowodami zakupu profesjonalnych linii produkcyjnych, dostarczanych przez spółki zarejestrowane w Warszawie oraz Tajwanie. Reprezentował je lider grupy przestępczej, który wielokrotnie zawyżał wartość towaru i zapewniał środki finansowe na działanie grupy" – podał Dział Prasowy PK.

Reklama

Podejrzani mieli także pozorować obrót wyrobami higienicznymi poprzez fikcyjną ich sprzedaż do krajów Bilskiego Wschodu, "realizując" tym samym wymogi projektu unijnego. Prokurator przedstawił wszystkim podejrzanym zarzuty wyłudzeń funduszy unijnych. Sześć osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, z czego dwie osoby są podejrzane o kierowania tą grupą. Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa wyłudziła 35 mln zł z UE i próbowała wyłudzić kolejnych 37 mln zł.

Dodatkowe zarzuty

"Jeden z kierujących grupą i osoba ściśle powiązane z grupą usłyszeli dodatkowe zarzut dotyczące wyłudzenia kolejnych 11 milionów złotych i usiłowania wyłudzenia 8 milionów złotych tytułu dofinansowania ze środków unijnych” – podała Prokuratura Krajowa. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

"Decyzją sądu pięcioro zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec dwóch podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego do 100 tysięcy złotych" – przekazał Dział Prasowy PK.

Sprawa ma charakter rozwojowy, śledczy "nie wykluczają dalszych zatrzymań".