Chodzi o rządową ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, do której Senat zaproponował 16 poprawek. Część z nich otrzymała pozytywną rekomendację sejmowej Komisji Infrastruktury.

Reklama

"Porozumienie nigdy nie było za podwyższaniem podatków"

Senat poparł, poza poprawkami legislacyjnymi i doprecyzowującymi zgłoszonymi Senatu, zapis wprowadzający obowiązek informowania nabywcy, jeśli lokal nie ma metrażu wymaganego dla mieszkań. Chodzi o to, że - według Senatu - coraz częściej na rynku nieruchomości pojawiają się oferty sprzedaży lokali niespełniających standardów lokali mieszkalnych, a nabywcy są wprowadzaniu w błąd co do ich funkcji.

Sejm poparł także, wbrew rekomendacji Komisji Infrastruktury, poprawkę Senatu, która zmierza do obniżenia maksymalnych stawek procentowych, według których ma być wyliczana wysokość składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (z 2 proc. na 1 proc. oraz z 0,2 proc. na 0,1 proc.). Senat uzasadniał, że poprawka ta uwzględnia podnoszone w debacie argumenty, iż zaproponowane wcześniej w ustawie stawki są zbyt wysokie. Według wyższej izby parlamentu stawki na poziomie 1 i 0,1 proc. powinny zaspokoić potrzeby Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Za przyjęciem tej poprawki głosowało 11 posłów Zjednoczonej Prawicy, w tym politycy Porozumienia m.in. Jarosław Gowin, Marcin Ociepa, Andrzej Gut-Mostowy, Iwona Michałek, Wojciech Murdzek czy Magdalena Sroka. Rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka wyjaśniła w rozmowie z PAP, że "Porozumienie nigdy nie było za podwyższaniem podatków i tutaj, w tym przypadku również uznaliśmy, że ta poprawka będzie słuszna dla środowiska".

Reklama

"Rząd przegrał przed chwilą istotne głosowanie w sprawie stawki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Gdzie podziała się świeżo odzyskana jedność ideowo-moralna rządu?" - napisał na Twitterze poseł Maciej Gdula z Lewicy.

- Faktycznie, wczoraj wśród kilkudziesięciu głosowań było jedno, w którym poprawka Senatu została przyjęta przez Sejm. Mamy ewidentnie do czynienia z decyzją, która jest korzystna dla samych deweloperów, a troszkę mniej korzystna dla kupujących - ocenił z kolei w piątek w Polskim Radiu 24 wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - Będziemy pewnie chcieli dowiedzieć się, co kolegami kierowało - dodał.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Czym jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny?

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym zakłada powstanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który ma zwiększyć ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej. Chodzi m.in. o eliminację ryzyka utraty przez nabywców wpłat środków finansowych dokonywanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze.

Jak wskazano w uzasadnieniu, stosowany najczęściej przez deweloperów otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy – bez dodatkowych zabezpieczeń w postaci gwarancji ubezpieczeniowej albo bankowej (tzw. OMRP) – nie zapewnia kupującemu skutecznej ochrony w przypadku upadłości dewelopera. Wypłata zgromadzonych środków z tego rodzaju rachunku następuje – zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie deweloperskiej – przed przeniesieniem własności nieruchomości na nabywcę.

Reklama

"W przypadku upadłości dewelopera powoduje to ryzyko utraty przez kupującego zarówno środków finansowych, jak i nieruchomości" - wskazali twórcy przepisów.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny mają zasilać składki płacone przez deweloperów. Ustawa zakłada, po zmianach uchwalonych w czwartek przez Sejm, że w przypadku otwartego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 1 proc., natomiast w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego - 0,1 proc. Wskazano, że faktyczna wysokość stawki będzie określana w rozporządzeniu, co zapewni elastyczność oraz możliwość odpowiedniego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Napisano, że składka na Fundusz odprowadzana będzie przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

Założono, że nabywca nowego mieszkalnia będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu. Ponadto doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie. Zaproponowano, by deweloper miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie. Zaznaczono, że dotychczas prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej.

W ustawie określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP. Doprecyzowano zasady dokonywania przez nabywcę wpłat na MRP, przepisy dotyczące zasad uprawnień kontrolnych banku oraz zasad dokonywania wypłat z MRP na rzecz dewelopera.