Tak ugrupowania głosowały ws. Funduszu Odbudowy

Reklama

Z 233 posłów klubu PiS w głosowaniu udział wzięło 231. Za było 211, przeciw 20, a dwóch posłów nie wzięło udziału w głosowaniu. Z 47 posłów Lewicy "za" Funduszem Odbudowy zagłosowało 46 parlamentarzystów. Jeden, Andrzej Rozenek, wstrzymał się od głosu.

Tak partie głosowały nad Funduszem Odbudowy / sejm.gov.pl

Ze 130 posłów KO - 127 wstrzymało się od głosu, jeden głosował "za" (Franciszek Sterczewski), a dwóch nie zagłosowało

Polska 2050 i Koalicja Polska także na "tak". Kto z klubu PiS był przeciw"?

Na "tak" ws. Funduszu Odbudowy zagłosowali też m.in. posłowie Koalicji Polskiej i Polski 2050 Szymona Hołowni.

Przeciwko zagłosowali wszyscy posłowie Konfederacji. A oto, kto z klubu PiS zagłosował przeciwko Funduszowi Odbudowy.

Sejm przyjął we wtorek ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Za opowiedziało się 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu.

Ratyfikacja decyzji Rady Europejskiej z grudnia ub. roku o zasobach własnych przez wszystkie kraje członkowskie jest konieczna do uruchomienia zarówno Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat.

Każde państwo członkowskie musi przygotować i przesłać do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy, będący podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy. W poniedziałek po południu dokumenty związane z KPO zostały oficjalnie złożone przez Polskę w Komisji Europejskiej.