Przed rokiem Polski Fundusz Rozwoju wypłacił niemal 350 tys. firm 61 mld zł subwencji z Tarczy Finansowej 1.0. Cała ta kwota może zostać umorzona?
Reklama
Nie. Szacujemy, że będzie to ok. 40 mld, a ok. 20 mld będzie do zwrotu. Mówiliśmy od samego początku, że około 30–35 proc. udzielonego wsparcia to pieniądze do oddania. Przy czym pamiętajmy, że firmy zwracają te kwoty w wysokości nominalnej, bez odsetek, w równych ratach przez 24 miesiące.
Przeprowadzenie umorzeń będzie wyzwaniem operacyjnym. Każdy będzie mógł złożyć wniosek o umorzenie, czy mu się ono należy czy nie, a wy będziecie to weryfikować?
Każdy nie tylko może, ale powinien złożyć wniosek o umorzenie. Inaczej może zrobić sobie krzywdę, tracąc pieniądze. My, wspólnie z bankami i przy wsparciu Krajowej Izby Rozliczeniowej, udostępnimy przedsiębiorcom na ich kontach firmowych w bankach formularz umorzenia. Będzie on zawierał – znamy to już z e-PIT – predefiniowaną propozycję takiego umorzenia. Wcześniej sprawdzimy w ZUS, czy utrzymali zatrudnienie, sprawdzimy w CEiDG i KRS, czy wciąż prowadzą działalność gospodarczą, w KAS spadki ich obrotu.
Wystarczy, że firma tylko to zatwierdzi?
Formalnie tak, ale przedsiębiorcy powinni zweryfikować wstępnie wypełniony wniosek. Dotyczy to zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, bo oni mogą przy umorzeniach uwzględnić poniesioną stratę, dzięki czemu będą oddawać mniej pieniędzy. Z kolei ci, którzy mają prawo do pełnego umorzenia – mówimy tu o około 50 tys. firm z 54 branż najbardziej dotkniętych pandemią – też powinni sprawdzić, jakie np. kody PKD wpisali w poprzednim roku, wypełniając wniosek o pomoc. I czy nie powinni zmienić PKD, żeby uzyskać 100-proc. umorzenie. Ważne, by odpowiednie oświadczenia złożyli też ci przedsiębiorcy, którzy mają informację o nie do końca pozytywnej weryfikacji ich umocowań, które dostarczali po uzyskaniu subwencji.
Innymi słowy: każdy przedsiębiorca, który dostał pomoc z tarczy 1.0, powinien zajrzeć do serwisu transakcyjnego w banku, obejrzeć ten formularz, uważnie go wypełnić, złożyć stosowne oświadczenia i odesłać do PFR.